Podatnik może skorygować zeznanie CIT-8

Kategoria: CIT
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 09-04-2015 r.

Jednym z podstawowych praw podatnika jest możliwość korygowania deklaracji podatkowych. Korekta zeznania oznacza, że poprawione rozliczenie zastępuje zawarte w pierwotnej deklaracji oświadczenie podatnika w sprawie obliczenia podatku za dany okres. Nowe wyliczenie staje się dla urzędników wiążące.

Podatnicy mają prawo poprawić CIT-8 po otrzymaniu z urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Mają na to czas do oficjalnego rozpoczęcia kontroli. Nie można jednak składać korekt w trakcie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz prowadzonego przez organ kontroli skarbowej postępowania kontrolnego w zakresie nimi objętym. Nie można prawnie skutecznie poprawić rozliczeń weryfikowanych w ramach tych procedur podatkowych.

 

Nieprawidłowości w rozliczeniach można usunąć dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej. Nie ma jednoznacznie wskazanego terminu na złożenie pokontrolnych korekt. Teoretycznie można tego dokonać aż do momentu wszczęcia postępowania podatkowego związanego z przedmiotem kontroli. Dzień doręczenia podatnikowi postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego jest jego datą rozpoczęcia. Urząd skarbowy ma na uruchomienie tej procedury 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Najrozsądniej jest, aby pokontrolna korekta sprawdzonych deklaracji była sporządzona w terminie zgłoszenia zastrzeżeń i wyjaśnień do ustaleń kontroli, czyli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

Korekty można także złożyć po zakończeniu kontroli skarbowej. Podatnik może skorygować deklaracje w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zebranego w sprawie materiału dowodowego. We wszystkich przypadkach korekty deklaracji dokonuje się przez złożenie deklaracji korygującej i pisma uzasadniającego przyczyny jej sporządzenia.

Nie wszystkie zdarzenia dotyczące lat poprzednich powodują konieczność skorygowania zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik otrzymał zwrot podatku od nieruchomości nadpłaconego w poprzednich latach, nie musi korygować zeznań za ten okres.

dr Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37005 )
Array ( [docId] => 37005 )

Array ( [docId] => 37005 )