Raportowanie danych przez instytucje finansowe na nowym formularzu FAT-1

Kategoria: CIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 05-04-2019 r.

Opublikowano już nowy wzór formularza FAT-1, który służy do przekazywania przez instytucje finansowe danych na podstawie przepisów o FATCA za 2018 rok. Zmiany nie objęły natomiast treści formularza CRS-1.

Nowe przepisy mają związek z realizacją postanowień art. 4 ust. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Procedury FATCA umożliwiają administracji podatkowej uzyskiwanie od instytucji finansowych konkretnych danych na temat amerykańskich rachunków raportowanych, zidentyfikowanych jako prowadzone dla amerykańskich osób raportowanych – w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Następnie te dane są systematycznie przekazywane Stanom Zjednoczonym.

Formularz FAT-1

Do raportowania danych w tym zakresie polskie instytucje finansowe (np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne itp.) są zobowiązane stosować specjalny formularz oznaczony jako FAT-1 („Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych”). Oprócz danych polskiej raportującej instytucji finansowej (takich jak jej nazwa, adres siedziby, określenie kodu i nazwy kraju rezydencji, NIP, Globalny Numer Identyfikujący Pośrednika – GIIN ) ujmuje się w nim również m.in. informacje na temat rachunku (w tym numer, saldo i kwoty płatności) a także dotyczące jego posiadacza (np. nazwa/imię i nazwisko, adres, amerykański federalny numer identyfikacyjny podatnika itp.). Po wypełnieniu formularz przesyła się drogą elektroniczną (w formacie XML).

Przypomnijmy, że dotychczas obowiązywał wzór tego formularza z oznaczeniem FAT-1 (3), przeznaczony do przekazywania tego rodzaju informacji za 2017 rok. Niedawno opublikowano jednak nową jego wersję, z oznaczeniem FAT-1(4), która jest dostępna m.in. na Portalu Podatkowym oraz na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej. Tam też można będzie znaleźć opis elementów  wspomnianego formularza oraz instrukcję jego wypełnienia. Według wyjaśnień resortu finansów formularz FAT-1(4) będzie właściwy dla raportowania danych dotyczących roku 2018 i kolejnych lat. Ponieważ informację tę składa się w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego za rok poprzedni, zatem FAT-1 za 2018 rok powinien być przesłany do Ministerstwa Finansów nie później niż 1 lipca 2019 r. (30 czerwca przypada bowiem w niedzielę).

CRS-1 bez zmian

Nie zmieniła się natomiast treść formularza CRS-1(1), który służy polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych z innymi państwami niż Stany Zjednoczone. Oznacza to, że na wspomnianym formularzu będą przekazywane także informacje o rachunkach raportowanych za 2018 rok. Formularz ten, zatytułowany „Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych” przesyła się w tym samym terminie co FAT-1, a więc za dany rok – do 30 czerwca roku następnego.

 UWAGA

1 lipca 2019 r. mija termin na przekazanie informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (FAT-1) oraz o rachunkach raportowanych z innymi państwami (CRS-1).

Przypomnijmy, że CRS (ang. Common Reporting Standard) jest wzorowanym na FATCA standardem międzynarodowej wymiany informacji podatkowych opracowanym przez OECD i przyjętym przez ok. 100 państw zrzeszonych w tej organizacji, w tym przez Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Podstawą jego stosowania w naszym kraju są przepisy ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648). Ustawa ta implementowała do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w oparciu o dyrektywę Rady 2014/107/UE z 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16 grudnia 2014, str. 1) oraz procedurę Common Reporting Standard („CRS”), do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych. Podobnie jak FATCA, przepisy te nakładają

na instytucje finansowe obowiązki związane z identyfikacją rezydencji podatkowej swoich klientów (zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców) oraz prowadzonych na ich rzecz rachunków podlegających obowiązkowi raportowania do władz skarbowych (procedury należytej staranności oraz obowiązki sprawozdawcze). Nałożony na tego rodzaju podmioty obowiązek składania fiskusowi CRS-1 wynika art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ww. ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r., poz. 1712).

RP

 

 

 

 

Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41017 )
Array ( [docId] => 41017 )