Ulga B+R – dowiedz się, jak korzystać z nowych rozwiązań

Kategoria: CIT
Data: 12-06-2017 r.

Został opublikowany projekt zmian do ulgi badawczo-rozwojowej oraz innych przepisów związanych z pobudzaniem innowacyjności. Dzięki nim zwiększy się grupa m.in. przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z ulgi. Więcej na ten temat w komentarzu Bartosza Igielskiego, menedżera w zespole ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Ulga – więcej korzyści

Projekt ustawy zakłada znaczne zwiększenie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania do:

 
 • 100 proc. w odniesieniu do wszystkich kategorii kosztów kwalifikowanych dla wszystkich przedsiębiorstw (w 2017 roku jest to: 50 proc. dla MŚP oraz 30-50 proc. dla dużych przedsiębiorstw);
 • 150 proc. w odniesieniu do wszystkich kategorii kosztów kwalifikowanych dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).

Przykładowa premia podatkowa skalkulowana według proponowanej od 2018 r. wysokości ulgi

Rok

Roczne koszty 
prac B+R

Efektywne obniżenie 
podatku dochodowego 
do zapłaty

Efektywne obniżenie 
podatku dochodowego 
do zapłaty dla CBR

2017

10 000 000 PLN

950 000 PLN

950 000 PLN

2018

10 000 000 PLN

1 900 000 PLN

2 850 000 PLN

2019

10 000 000 PLN

1 900 000 PLN

2 850 000 PLN

Łącznie

30 000 000 PLN

4 750 000 PLN

6 650 000 PLN

 

Katalog kosztów kwalifikowanych – więcej precyzyjnych informacji

Projekt rozszerza i doprecyzowuje katalog kosztów kwalifikowanych w zakresie, między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników, które będą mogły zostać zakwalifikowane do ulgi w takiej części w jakiej dany pracownik poświęca się realizacji działalności B+R (usunięcie zapisu „zatrudnienia w celu …”, który powoduje różnice interpretacyjne);
 • kosztem kwalifikowanym będzie wynagrodzenie osób fizycznych zaangażowanych w działalność B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • kosztem kwalifikowanym będzie nabycie sprzętu specjalistycznego dla B+R, niebędącego środkami trwałymi.

Więcej korzyści dla CBR

Podatnicy o statusie CBR uzyskają dodatkowe korzyści w postaci:

 • zwiększonej wysokości premii – 150 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • rozszerzonego katalogu kosztów kwalifikowanych:
 • amortyzacja budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w działalności B+R;
 • nabycie od podmiotów innych niż jednostki naukowe ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek.
 • możliwości uzyskania statusu CBR dla podmiotów osiągających przychody od 2,5 mln PLN.

Reszta zmian, które zostały przewidziane przez projekt ustawy

 • umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla podatników prowadzących działalność na terenie SSE w zakresie działalności nie objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE;
 • wydłużenie zwolnienia z opodatkowania dochodu spółek, których wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych z tytułu zbycia udziałów (akcji) w podmiotach prowadzących działalność B+R oraz nabytych w latach 2016-2023;

Komentarz:

Planowane zmiany są bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzysta

z ulgi na prace B+R i adresują większość postulatów zgłaszanych przez firmy w związku z rozliczaniem ulgi za 2016 r. Dzięki tym zmianom zwiększy się grupa przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z ulgi, wzrośnie też zainteresowanie tym instrumentem wśród firm, które do tej pory z niego nie korzystały, m.in. poprzez zwiększenie wysokości odliczenia, wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi przez firmy działające w SSE oraz usunięcie wymogu zatrudniania pracowników „w celu prowadzenia działalności B+R” aby móc odliczyć ich wynagrodzenia.

Istotna jest także nowelizacja przepisów dotyczących centrów badawczo-rozwojowych. Do tej pory nie były one zbyt popularne wśród przedsiębiorców – obecnie działa 41 takich centrów. Jeśli zmiany w przepisach zostaną wprowadzone, to można oczekiwać dużego wzrostu liczby CBR, także z uwagi na obniżenie progu obrotów, od którego taki status można uzyskać. Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie, można mieć tylko zastrzeżenie, że nie zostały wprowadzone wcześniej, tak aby można z nich było skorzystać za 2016 lub 2017 rok.

Polecamy PortalFK, gdzie można dowiedzieć się więcej w tematach:

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40462 )
Array ( [docId] => 40462 )