Upewnij się, czy można pytać fiskusa o sposób prowadzenia przebiegu pojazdu

Kategoria: CIT
Data: 31-05-2017 r.

Czy przedsiębiorca, który ma wątpliwości dotyczące modelu prowadzonej ewidencji przebiegu samochodów, może wystąpić z wnioskiem o interpretację? Sprawdźmy.

Organy podatkowe nie mogą odmówić wydania interpretacji w sytuacji, gdy wnioskodawca pyta o to, czy stosowany przez niego model prowadzenia ewidencji przebiegu samochodów spełnia wymogi formalne – takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 179/15.

Na czym polegał problem?

 

Chodziło o spółkę, której pracownicy, w związku z wykonywanymi zadaniami, używali samochodów prywatnych. Przedsiębiorstwo prowadziło ewidencję przebiegu zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT. Spółka zamierzała wprowadzić elektroniczny system zatwierdzania ewidencji przebiegu pojazdu. We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej dokładnie opisała schemat, jak będzie przebiegała ewidencja. I prosiła o potwierdzenie, czy jej postępowanie będzie prawidłowe.

Zdanie organu podatkowego

Izba Skarbowa odmówiła jednak wydania interpretacji, tłumacząc, że tego rodzaju pytanie wymaga oceny materiału dowodowego.

Poznaj stanowisko sądu

Sprawa trafiła do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który orzekł, że pytanie, z którym wystąpiła skarżąca wypełnia dyspozycję „zapytania podatkowego”. Wniosek nie dotyczy bowiem kwestii technicznych sposobu sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu, ale wymogu stawianego przepisami prawa podatkowego, tj. podpisu podatnika w tejże ewidencji, a konkretnie podpisu elektronicznego. Stanowisko to poparł też Naczelny Sąd Administracyjny, do którego sprawa ostatecznie trafiła. Sąd uznał, że organ podatkowy powinien wydać interpretację i wyjaśnić, czy metoda prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów stosowana przez spółkę jest prawidłowa.

Komentarz eksperta

Spór między organem podatkowym a podatnikiem sprowadzał się do odmiennego postrzegania przedmiotu żądanej interpretacji – organ starał się wywieść, że podatnik w istocie zamierza uzyskać potwierdzenie prawidłowości prowadzonych ewidencji, poza postępowaniem podatkowym. Tymczasem zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej przedmiotem interpretacji może być przepis czy przepisy prawa podatkowego, a więc przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Słusznie zatem organ wywodził, że nie można w drodze interpretacji indywidualnej żądać potwierdzenia prawidłowości prowadzonych ewidencji. Jednak jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, tego rodzaju wniosek podatnika o interpretację nie powinien być traktowany jako próba ominięcia postępowania podatkowego, ale raczej jako chęć wyjaśnienia pojęcia prawnego i jego zakresu znaczeniowego na podstawie obowiązującego prawa podatkowego.

Polecamy też w PortaluFK:

 Wyrok NSA z 22 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 179/15


Tagi: samochód

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40415 )
Array ( [docId] => 40415 )

Array ( [docId] => 40415 )