Wydatek poniesiony przez osobę trzecią nie może być kosztem uzyskania przychodów

Kategoria: CIT
Autor: Rafał Kuciński
Data: 05-06-2014 r.

Spółka nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na remonty nieruchomości poniesione przez inny podmiot, wynajmujący nieruchomość od spółki.  Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, musi być realnie poniesiony przez podatnika, a nie podmiot trzeci.

Spółka posiadająca nieruchomość oddała ją w najem. Najemca zamierza przeprowadzić prace remontowe i modernizacyjne w budynku.  Podatnik godząc się na niższy czynsz nie będzie musiała ponosić bezpośrednio wydatków na modernizację obiektu. Po zakończeniu umowy najmu spółka oszacuje wartość nieruchomości dla określenia jej aktualnej wartości rynkowej, po czym wartość ta będzie wprowadzona do ksiąg rachunkowych, jako aktualizacja majątku w obu pozycjach.

 

Spółka zapytała ministra finansów czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość ulepszeń poczynionych na nieruchomości przez osobę trzecią w sytuacji, gdy spółka nie poniosła wydatków na jej ulepszenie oraz czy poniesione przez najemcę koszty remontu mogą zostać uwzględnione w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie sprzedaży nieruchomości.

W ocenie spółki wydatki na modernizację i adaptację zostały przez nią poniesione w sensie ekonomicznym, a zatem miała ona prawo do zwiększenia wartości początkowej środka trwałego w postaci budynku wchodzącego w skład nieruchomości. Minister finansów w udzielonej interpretacji indywidualnej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe.

Po oddaleniu skargi przez WSA, sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który jednak podtrzymał decyzję fiskusa. Zdaniem sądu skoro spółka nie ponosi żadnego wydatku na ulepszenie nieruchomości będącej przedmiotem najmu, to nie może wydatków ponoszonych przez osobę trzecią (najemcę) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest poniesienie go przez podatnika zaliczającego ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika. Skoro wydatki na modernizację budynku zostaną poniesione "kasowo" i faktycznie przez najemcę, to wówczas koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości ulepszeń poczynionych na nieruchomości będą mogły być odliczane tylko przez najemcę, jako inwestycje w obcych środkach trwałych.

Źródło:

Wyrok NSA z 16 kwietnia 2014 r., II FSK 1163/12

Rafał Kuciński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35044 )
Array ( [docId] => 35044 )