Zasady rozliczania CIT od przychodu z tytułu udzielenia licencji do dokumentacji

Kategoria: CIT
Data: 28-05-2014 r.

Przychody z tytułu udzielenia licencji do dokumentacji, stanowią przychód podatkowy z chwilą uregulowania należności, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury. Zgodnie z ustawą o CIT, momentem powstania przychodu jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi.

Przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną – przychód powstaje zatem z momentem jego faktycznego uzyskania przez podatnika.

 

Tym samym przychód powinien cechować się definitywnością i określonością. Zgodnie z takim podejściem, za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym może być uznany tylko definitywny, trwały i ostateczny (bezzwrotny) przyrost majątkowy.

Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przychód podatkowy u podatnika rozpoznawany jest według zasady kasowej.

Jednocześnie, wyjątek od tej zasady wprowadza art. 12 ust. 3, który stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

O przychodzie należnym można mówić, jeśli przedsiębiorcy przysługuje uprawnienie do jego otrzymania. Jego powstanie, co do zasady, związane jest z momentem powstania wierzytelności. Jako przychód należny powinno się zatem traktować kwoty, jakie są należne podatnikowi, czyli takie, których wydania może zażądać od kontrahenta.

Jeśli w przypadku udzielenia licencji do dokumentacji płatność nastąpi w ratach, przychód powinien powstawać każdorazowo przy wymagalności poszczególnej raty (nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności). 

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Tagi: licencja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35009 )
Array ( [docId] => 35009 )