Wydatki na alkohol można zaliczyć do kosztów podatkowych

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 10-03-2015 r.

Podatnik, który podczas spotkania biznesowego w restauracji negocjuje z kontrahentem warunki współpracy, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę za obiad, w tym wydatki na alkohol. Trzeba jednak pamiętać o odpowiedniej dokumentacji.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Jednak z kosztów uzyskania przychodów nie będą wykluczone wydatki, które podatnik wyda na napoje alkoholowe i bezalkoholowe podawane podczas spotkań z kontrahentami.

Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych. Dla oceny takich wydatków nie są też także istotne takie cechy jak: wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków.

Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki na napoje alkoholowe i bezalkoholowe, zwyczajowo podawane podczas spotkań biznesowych np. z kontrahentami, niezależnie od miejsca odbywania się tych spotkań mogą stanowić koszty podatkowe.

Podatnik musi jednak dokładnie udokumentować poniesione wydatki. Posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków. Powinny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r., IBPBI/1/423-38/14/ESZ

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36722 )
Array ( [docId] => 36722 )