Wydatki poniesione na audyt w firmie można zaliczyć do kosztów

Kategoria: CIT
Data: 09-10-2013 r.

Wydatki na przeprowadzenie audytu uznać należy za wydatki związane pośrednio z możliwością osiągnięcia przychodów. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego umożliwia bowiem zarządowi prawidłową ocenę aktualnej sytuacji finansowej spółki, a także podejmowanie trafniejszych decyzji finansowych.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można te wydatki, które wiążą się, chociaż pośrednio, z możliwością osiągania przez firmę przychodów. Tego rodzaju kosztami pośrednimi są wydatki związane z audytem, które można uznać za koszty podatkowe. Pogląd, że wydatki na audyt zewnętrzny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, podzielany jest również przez organy podatkowe.

Interpretacja IS

Koszty ponoszone przez spółkę z tytułu nabywania: usług doradczych, usług prawnych, audytów spółek oraz podróży związanych z badaniem innych podmiotów i poszukiwaniem kontaktów na rynkach zbytu są niewątpliwie – według terminologii używanej w ustawie o CIT – „kosztami innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami” i w myśl art. 15 ust. 4d ustawy o CIT powinny być rozpoznawane w momencie ich poniesienia. Biorąc pod uwagę, że nie można określić, jakiego okresu dotyczą, koszty te powinny być rozpoznawane w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.
Pismo z 27 stycznia 2009 r., IPPB5/423-173/08-4/DG

 

Czy wydatki dotyczące osób przeprowadzających audyt można zaliczyć do kosztów

Firma może ponieść wydatki nie tylko na sam audyt, lecz również wydatki pośrednio związane z usługą audytorską (koszty podróży audytorów, ich wyżywienia itp.). Wydatki pośrednio związane z usługą audytorską chociaż nie są bezpośrednio związane z samą usługą audytorską, również stanowią koszt uzyskania przychodów. Ich poniesienie warunkuje bowiem prawidłowe wykonanie usługi, tak więc wiążą się one pośrednio z możliwością osiągania przez spółkę przychodów.

Interpretacja IS

Wydatki ponoszone na zakwaterowanie, wyżywienie i transport audytorów dokonujących sprawdzenia zgodności posiadanego certyfikatu oraz systemu jakości robót spawalniczych w ramach audytu zewnętrznego nie spełniają kryterium reprezentacji ani reklamy. Wydatki powyższe w ocenie przedstawionego stanu faktycznego spełniają kryterium art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, gdyż związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą, przyczyniają się do utrzymania kontaktów z kontrahentami oraz do pozyskania nowych klientów.
Pismo z 12 maja 2005 r., PDP 4211/IN/CIT/3/2005

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30758 )
Array ( [docId] => 30758 )

Array ( [docId] => 30758 )