Zaliczenie świadczeń urlopowych do kosztów zależy od liczby etatów

Kategoria: CIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 27-04-2015 r.

Wydatki związane z wypłatą świadczenia dla pracownika wyjeżdżającego na urlop stanowić koszt uzyskania przychodów pracodawcy. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Jeden z nich dotyczy liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.  

Firmy często ponoszą wydatki na wypłatę dofinansowania do wypoczynku pracowników. Tego rodzaju wydatki bywają ponoszone zgodnie z zakładowymi układami zbiorowymi, ale nie zawsze przedsiębiorstwa tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Problemy z zaliczeniem tego rodzaju wydatków do kosztów podatkowych pojawiają się, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).

 

Podatnicy muszą pamiętać, że w sytuacji gdy rezygnują z utworzenia ZFŚS, a podstawą do wypłaty dofinansowania do wypoczynku jest układ zbiorowy pracy, wówczas wydatki poniesione na wypłatę dofinansowań do wypoczynku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT.

W takiej właśnie sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który przypomniał, że dla pracodawców, którzy zgodnie z ustawą o ZFŚS mają obowiązek tworzenia funduszu (a więc zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), niemożliwe jest wypłacenie świadczenia urlopowego w miejsce tworzenia funduszu.

Sąd zwrócił uwagę, że „świadczenia urlopowego”, o jakim mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT, nie można utożsamiać z wypłacanymi pracownikom świadczeniami związanymi z dofinansowaniem do urlopu, nawet jeżeli są wypłacane raz w roku w wysokości nie przekraczającej odpisu podstawowego i przy uwzględnieniu proporcji do wymiaru czasu pracy pracownika.

Trzeba jednakże pamiętać, że zatrudnianie powyżej 20 pracowników nie jest tożsame z zatrudnianiem co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawca może np. zatrudniać 30 pracowników na ½ etatu .

Źródło:

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 12 lutego 2015 r., I SA/Go 706/14

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37027 )
Array ( [docId] => 37027 )