Zmieniły się zasady korekty kosztów podatkowych CIT

Kategoria: CIT
Data: 10-04-2013 r.

Ustawa o CIT wprowadziła od 1 stycznia 2013 r. obowiązek korygowania kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania zobowiązań. Zarówno w przypadku kosztów bezpośrednich, np. zakup towarów handlowych, jak kosztów pośrednich korygowanie kosztów uzyskania przychodów następuje na takich samych zasadach.

Zmniejszenie kosztów podatkowych następuje wtedy, gdy podatnik uprzednio zaliczył dany koszt w koszty podatkowe, np. jeśli dokonał jego sprzedaży i uzyskał przychód, a nie dokonał za niego płatności. Natomiast jeśli zapłaci za towar, który nabył, to ponownie będzie mógł zwiększyć koszty podatkowe w tym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce zapłata.

Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o kwoty z faktur

Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Nie ma nakazu zaliczania kosztu do kosztów podatkowych

Jak mówią przepisy ustawy o CIT, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Zaliczenie danego kosztu do kosztu podatkowego jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Podatnik nie ma bezwzględnego obowiązku zaliczania kosztu do kosztów podatkowych. Jeśli jednak zdecyduje się to uczynić, to powinno mieć to miejsce w tym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce zapłata.

Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów są takie same zarówno do kosztów bezpośrednich, jak i kosztów pośrednich.

Jakub Rychlik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30713 )
Array ( [docId] => 30713 )