Dojazdy do pracy – opodatkowanie i oskładkowanie

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 02-09-2012 r.

Zapewnienie przez zakład pracy dojazdu do miejsca pracy pracownikowi w większości przypadków powoduje iż wzrasta obciążenia pracodawcy z tytułu wynagrodzenia. Organy podatkowe uznają, iż z tytułu zagwarantowania dojazdu do miejsca pracy u pracownika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu. Ustawodawca przewidział sytuacje, w których przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania.

Z przepisów § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Wyłączenie nie obejmuje zatem wypłaconych pracownikom z tego tytułu ekwiwalentów w formie pieniężnej. Jeżeli pracownicy otrzymują ekwiwalent pieniężny, stanowiący zwrot ceny zakupionych, np. biletów miesięcznych, przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zapewnienie dojazdów do pracy pracownikom skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie przepisów podatkowych zwolnieniu z opodatkowania podlegają jedynie:

 • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84, wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 85, wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
 • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112, zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Coraz powszechniej w doktrynie przedstawiane jest stanowisko zgodnie z którym przejazdy pracowników samochodem służbowym do i z miejsca garażowania, o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykonywane są w ramach realizacji zadań służbowych, nie stanowią nieodpłatnego świadczenia (ich wartości nie można uznać za przychód pracowników ze stosunku pracy).

Dla pracodawców zapewniającym dowóz pracowników do pracy istotny jest wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny z 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1724/10. Zgodnie z w/w wyrokiem gdy nie można ustalić, którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystali z nieodpłatnie zapewnionego przez pracodawcę dojazdu do zakładu pracy, u pracowników nie powstanie przychód z tego tytułu.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30783 )
Array ( [docId] => 30783 )

Array ( [docId] => 30783 )