Korzystanie z planów akcji pracowniczych a podatki

Data: 18-03-2014 r.

Coraz częściej pracodawcy decydują się premiować zatrudniane przez siebie osoby udziałem w programach akcji pracowniczych. Zazwyczaj tego rodzaju program polega na tym, że objęte nim osoby otrzymują nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie instrumenty finansowe (np. opcje lub warranty subskrypcyjne), których nie mogą sprzedać przez pewien czas. Jeśli w tym okresie uczestnicy programu wciąż będą związani ze spółką i zrealizują postawione przed nimi cele, będą mogli objąć akcje, a w przyszłości je sprzedać.

Programy motywacyjne przynoszą szereg korzyści takich jak motywowanie do sumiennej i efektywnej pracy, zwiększenie lojalności pracowników oraz powiązanie systemu premiowego z długookresowym rozwojem przedsiębiorstwa. Jednocześnie są one korzystne z podatkowego punktu widzenia, między innymi dzięki zwolnieniu z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Typowa wypłata premii w gotówce jest opodatkowana według skali podatkowej, a także zwiększa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Tymczasem w przypadku programów akcji pracowniczych można skorzystać ze zwolnienia podatkowego z art. 24 ust. 11.  Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Na podstawie art. 24 ust. 12 powyższa zasada nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 12a wspomniane przepisy mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że organy podatkowe różnymi sposobami utrudniają podatnikom korzystanie z planów akcji pracowniczych.

Arnold Kowalski, konsultant Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34488 )
Array ( [docId] => 34488 )

Array ( [docId] => 34488 )