Połączenie spółek może być neutralne podatkowo

Data: 18-02-2014 r.

Transakcja połączenia spółek poprzez przejęcie będzie neutralna podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile spółka przejmująca ma co najmniej 10 proc. udziałów w spółce przejmowanej. Kolejnym wymogiem jest by połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Na podstawie art. 10 ust. 2, przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych:

 
  • dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, nie stanowi dochodu nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;

  • dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10 proc., dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

W art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT określono szczególną regułę, zgodnie z którą przy połączeniu spółek kapitałowych dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości, otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej.

Istnieje możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje powiązanie kapitałowe, w którym spółka dominująca jest spółką przejmującą, a spółka podległa spółką przejmowaną, przy czym powiązanie to jest stosunkowo luźne.

W przypadkach, gdy spółka przejmująca w związku z połączeniem otrzyma majątek spółki przejmowanej, którego wartość jest wyższa niż nominalna wartość udziałów wydanych udziałowcom spółki przejmowanej, w spółce przejmującej może powstać dochód.

Jeżeli obie spółki biorące udział w transakcji, tzn. zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana mają siedzibę w Polsce lub też gdy jedna z tych spółek ma siedzibę w Polsce, a druga w innym państwie należącym do UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wskazana nadwyżka nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i nie podlega opodatkowaniu.

Z powstaniem dochodu będziemy mieli do czynienia dopiero w sytuacji, gdy spółka przejmująca będzie posiadać w kapitale zakładowym spółki przejmowanej udział w wysokości niższej niż 10 proc.

Stefan Woliński, specjalista ds. podatków


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33874 )
Array ( [docId] => 33874 )