Nowa klauzula wprowadzona do regulacji podatkowych ma ograniczyć oszustwa fiskalne

Data: 08-07-2016 r.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma uniemożliwić dokonywanie sztucznych i sprzecznych z przedmiotem i celem przepisu ustawy czynności w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Problem: Komisja Europejska zwracała uwagę na zagrożenia wynikające z unikania opodatkowania. Jednym z zalecanych przez komisję rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego jest przyjęcie przez państwa członkowskie ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć fiskalnych. Jakie rozwiązania wprowadzają nowe polskie przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania?

Rozwiązanie:Zgodnie z dodanym art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej: czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Klauzula będzie mogła mieć zastosowanie w przypadku transakcji dających korzyści podatkowe powyżej 100.000 zł w danym okresie rozliczeniowym,a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności przekracza 100.000 zł.

Skutki podatkowe czynności

W razie zastosowania klauzuli, skutki podatkowe czynności będą określane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano tzw. czynności odpowiedniej.

Przez czynność odpowiednią należy rozumieć taką, której podmiot mógłby dokonać, jeżeli „działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej”. Jeżeli natomiast z okoliczności będzie wynikać, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, to skutki podatkowe będą oceniane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby tej czynności nie dokonano.

Elżbieta Lis, doradca podatkowy, radca prawny kancelaria KSP Legal & Tax Advice

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39196 )
Array ( [docId] => 39196 )