Nowe terminy rozliczeń podatku pracowników w 2015 r.

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 02-01-2015 r.

Płatnicy mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia pracowników, którzy złożyli w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia następnego roku, oświadczenie PIT-12 (przed 10 stycznia 2015 r. przy rozliczeniu za 2014 rok). Jeśli jednak podatnik nie złoży oświadczenia PIT-12 lub złoży je po terminie, płatnik co prawda nie musi, ale może rozliczyć jego podatek dochodowy.

Roczne rozliczenie podatku w wersji elektronicznej należy sporządzić na formularzu PIT-40 do końca lutego następnego roku, czyli za 2014 r. do 2 marca 2015 r. (poniedziałek), ponieważ 28 lutego 2015 r. przypada w sobotę. W wersji papierowej termin sporządzenia za 2014 r. to 2 lutego 2015 r. (poniedziałek), ponieważ 31 stycznia 2015 r. przypada w sobotę.

W tych samych terminach PIT-40 należy przekazać podatnikowi (m.in. pracownikowi) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku nierezydentów PIT-40 przekazuje się urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeśli płatnik rozliczy podatnika na PIT-40, wówczas nie sporządza już imiennej informacji PIT-11. Jeżeli zaś nie dokonuje rocznego rozliczenie podatku podatnikowi, który spełnia warunki do takiego rozliczenia, wówczas obowiązkiem płatnika jest wystawienie imiennej informacji PIT-11.

Informację tę na formularzu PIT-11 płatnik powinien sporządzić i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. PIT-11 w wersji elektronicznej przekazujemy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, natomiast w wersji papierowej – do końca stycznia następnego roku.

PIT-11 powinny też składać podmioty dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych (art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 ustawy o PIT), czyli m.in. z umowy zlecenia i o dzieło, z działalności społecznej i obywatelskiej, działalności sportowej, trenerskiej, z tytułu praw majątkowych, tj. przede wszystkich z praw autorskich itd. Informację PIT-11 składają też podmioty wskazane w art. 42e ustawy o PIT, tj. komornik sądowy oraz podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (np. syndyk masy upadłości).

Firmy współpracują często z osobami fizycznymi na podstawie zawieranych z nimi umów zlecenia. W trakcie roku odprowadzają w imieniu podatnika, czyli zleceniobiorcy zaliczki na podatek lub podatek zryczałtowany, a po zakończeniu roku wystawiamy deklaracje PIT-4R lub PIT-8AR, a także imienne informacje PIT-11. W razie konieczności zleceniodawca wystawia też informację PIT-8C.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36318 )
Array ( [docId] => 36318 )

Array ( [docId] => 36318 )