Obniżka podatku od nieruchomości ze względów technicznych

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 09-04-2015 r.

Są nieruchomości, których nie można wykorzystywać w biznesie ze względów technicznych. Przedsiębiorcy posiadający takie nieruchomości powinni płacić niższe podatki. Problemem jest jednak zdefiniowanie pojęcia „względy techniczne”.

Na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji gdy nie mogą być wykorzystane w prowadzonym biznesie ze względów technicznych. Ustawa nie definiuje jednak tego pojęcia, a to z kolei powoduje liczne spory.

 

Właśnie na tym tle rozegrał się spór między małżeństwem przedsiębiorców a organami fiskusa. Podatnicy nie płacili podatku od nieruchomości z wyższą stawką, ponieważ uważali, że grunt oraz budynek nie mogły być wykorzystywane w działalności, w tym również ze względów technicznych. Ich zdaniem budynek nie spełniał podstawowych warunków, aby z niego korzystać. Takie stanowisko zostało zakwestionowane przez organ podatkowy.

W opinii urzędu skarbowego już samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę stanowi podstawę do zastosowania podwyższonej stawki podatku (dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Związek przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą może zostać zerwany tylko w przypadku, gdy przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Jak wskazał organ podatkowy zły stan techniczny nie przesądza o braku możliwości prowadzenia z wykorzystaniem nieruchomości działalności gospodarczej.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który zgodził się z organem podatkowym. Sąd przyznał, że względy techniczne nie mogą być przejściowe. Względy techniczne oznaczają trwałą i obiektywną przeszkodę w wykorzystaniu gruntu, budynku bądź budowli do prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem sądu skoro w przepisie ustawodawca zawarł zapis "nie jest i nie może być wykorzystywany" nie może budzić wątpliwości, że chodzi o czas teraźniejszy oraz przyszły. Stan gruntu i budynku musi trwale uniemożliwiać prowadzenie działalności.

Warto dodać, że istnieją też odmienne stanowiska. Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z 10 września 2014 r. (VIII SA/Wa 702/14) sąd wskazał, że fakt niewykorzystania nieruchomości w sposób trwały nie oznacza, że jest to proces nieodwracalny.

Pojęcie względy techniczne miało zostać w końcu doprecyzowane, aby wyjaśnić nieścisłości z tym związane. Odpowiednie zapisy znalazły się w przygotowanym przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w lipcu zeszłego roku i jak na razie utknął w komisjach sejmowych.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37000 )
Array ( [docId] => 37000 )