Podatnik może prowadzić działalność w wirtualnym biurze

Autor: Przemysław Mańko
Data: 11-02-2015 r.

Organ podatkowy nie ma prawa odmówić nadania numeru NIP spółce utworzonej w wirtualnym biurze. W postępowaniu o nadaniu NIP podatnika ma obowiązek wskazania siedziby spółki. Nie oznacza to jednak, że musi podać numer lokalu.

Coraz więcej firm, korzystając z nowoczesnych technologii prowadzi działalność w tzw. wirtualnych biurach. Często w takich sytuacjach organy skarbowe mają nie są skłonne do nadawania numerów NIP takim podmiotom. Uznają bowiem, że we wniosku o nadanie NIP konieczne jest podanie dokładnego adresu siedziby spółki (w szczególności z numerem lokalu).

 

Taka sytuacja spotkała spółkę, której w listopadzie 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi odmówił nadania numeru identyfikacji podatkowej. Decyzja została podtrzymana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, którego zdaniem adres spółki powinien być konkretyzacją jej siedziby. Uznał on, że niedopuszczalne jest wskazanie adresu siedziby bez skonkretyzowania numeru lokalu, co jest niezbędne dla możliwości skutecznego doręczenia pism spółce czy przeprowadzenia czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowych.

Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego sprawa trafiła przyznał rację spółce. WSA w Łodzi uznał, że obowiązujące przepisy nie stanowią, że adres siedziby spółki musi zawierać oprócz miejscowości, ulicy i jej numeru również numer lokalu, i to szczególnie w sytuacji, gdy na nieruchomości nie ma wyodrębnionych lokali użytkowych czy mieszkalnych. W toku postępowania o nadanie NIP organy nie są uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane są funkcje zarządcze spółki.

Bez znaczenia pozostaje kwestia ewentualnych trudności z doręczaniem pism. To spółka powinna wskazać prawidłowy adres swojej siedziby i zapewnić odbiór korespondencji. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie naraża ją na określone konsekwencje prawne.

Po zaskarżeniu tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, NSA podkreślił, że kwestia poprawności wskazania siedziby spółki podlega kontroli na etapie postępowania sądowego, w związku z obowiązkiem wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Żaden przepis prawa nie przyznaje organom podatkowym – w ramach postępowania o nadanie NIP – kompetencji do kontroli zdatności lokalu podanego jako siedziba podatnika do wykonywania w nim funkcji zarządczych czy prowadzenia w nim działalności gospodarczej.

NSA uznał więc , że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnieniu współczesnych technologii, czynności zarządcze i działalność gospodarcza są i mogą być prowadzone w dowolnym miejscu, także przy wykorzystaniu tzw. biur wirtualnych.

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 sierpnia 2014 r., II FSK 3549/13

Przemysław Mańko

Tagi: nip

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36536 )
Array ( [docId] => 36536 )

Array ( [docId] => 36536 )