Organ podatkowy musi odpowiedzieć w sposób merytoryczny

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 09-04-2015 r.

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej przedsiębiorca może pytać o to, czy wprowadzony przez niego sposób otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania spełnia wymagane przepisami wymogi. Organ podatkowy powinien zaś rozpoznać wniosek podatnika w sposób merytoryczny.

Faktury mogą być przesyłane elektronicznie, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury, co wynika z rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w drodze elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury określa podatnik.  Często jednak przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości dotyczących tego, czy wprowadzony w firmie model biznesowy spełni wymogi ustawodawcy.

Sprawa, którą zajmował się niedawno NSA dotyczyła podatnika, który zwrócił się do dyrektora izby skarbowej z prośbą o wyjaśnienie, czy system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spełnia wymogi ustawodawcy. Organ podatkowy wezwał podatnika do uzupełnienia braków formalnych. Chciał, aby podatnik jednoznacznie wskazał, czy opisany system kontroli biznesowej spełni nałożone przepisami wymogi.

Podatnik uważał, że nie jest uprawniony do odpowiedzi na takie pytanie. Twierdził, że takie pytanie nie jest elementem stanu faktycznego, lecz elementem oceny prawnej.

Sprawa trafiła więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który przyznał rację spółce. Uznał, że ocena, czy opisane w stanie faktycznym czynności wypełniają przesłanki zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur nie powinna być elementem stanu faktycznego, lecz elementem oceny prawnej.

Sąd wyjaśnił, że wezwanie o braki we wniosku musi odnosić się jedynie do kwestii, bez których wydanie interpretacji nie byłoby możliwe. Organ powinien rozpoznać wniosek skarżącej spółki merytorycznie, a mianowicie wydać stosowną interpretację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podobnego zdania był NSA, do którego sprawa ostatecznie trafiła. Potwierdził, że interpretacja ma weryfikować przyjęte przez podatnika rozwiązania.

Źródło:

Wyrok NSA z 26 marca 2015 r., I FSK 447/14

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37014 )
Array ( [docId] => 37014 )