W 2015 roku wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 20-08-2014 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości mogą wzrosnąć od 2015 r. o 0,4%. Ma to związek ze wzrostem cen towarów i usług. Rada gminy może podnieść też opłaty uzdrowiskowe lub podatek od posiadania psa.

Górne granice stawek kwotowych zmieniają się w następnym roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Z komunikatu prezesa GUS z 15 lipca 2014 r. wynika, że wzrost ten wyniósł właśnie 0,4%.

 

Podatek od nieruchomości w 2015 roku

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni (w 2014 r. 0,89 zł od 1 m2 powierzchni),
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni (w 2014 r. - 4,56 zł od 1 ha powierzchni),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,47 zł od 1m2 powierzchni (w 2014 r. - 0,46 zł od 1m2 powierzchni).

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2014 r. - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2014 r. - 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2014 r. - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2014 r. - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2014 r. - 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej).

W 2015 r. będą obowiązywać maksymalne stawki:

  • opłaty targowej 767,68 zł dziennie (w 2014 r. - 764,62 zł dziennie),
  • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach: 2,20 zł dziennie(w 2014 r. - 2,19 zł dziennie),
  • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej: 3,13 zł dziennie (w 2014 r. - 3,11 zł dziennie),
  • opłaty uzdrowiskowej: 4,32 zł dziennie (w 2014 r. - 4,30 zł dziennie),
  • opłaty od posiadania psów: 121,50 zł rocznie od jednego psa (w 2014 r. - 121,01 zł rocznie od jednego psa).
Źródło:

Obwieszczenie ministra finansów z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. – podpisane przez ministra.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35565 )
Array ( [docId] => 35565 )