Rolnik nie musi wystawiać informacji podatkowej cudzoziemcowi

Autor: Piotr Kowalski
Data: 15-07-2014 r.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która przy pracach sezonowych zatrudnia na podstawie umowy o dzieło obywatela Ukrainy, nie musi obliczać, pobierać i płacić podatku oraz sporządzać informacji PIT-8C.

Rolnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub działów specjalnej produkcji rolnej, często do prac sezonowych zatrudniają obywateli państw trzecich (najczęściej z Ukrainy). Najczęstszą formą zatrudnienia w gospodarstwie jest umowa o dzieło. Cudzoziemcy przebywają w Polsce na podstawie przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Pracownicy sezonowi nie posiadają w Polsce miejsca zamieszkania.

Pojawiają się wątpliwości wśród rolników-sadowników, czy zatrudnianie do robót sezonowych na podstawie umowy o dzieło cudzoziemców, powoduje powstanie licznych obowiązków podatkowych związanych z obliczeniem, pobraniem i zapłaceniem podatku, jak również sporządzeniem stosownej informacji oraz deklaracji podatkowej.

Minister finansów w indywidualnej interpretacji uznał, że przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej stanowią przychody z innych źródeł. Obowiązki podmiotu wypłacającego takie przychody reguluje art. 42a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem na podmiotach wypłacających przychody z innych źródeł nie ciąży obowiązek poboru zaliczek, a jedynie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Jednak w przypadku zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w sadownictwie nie ma zastosowania powołany przepis, ponieważ rolnik-sadownik, nie prowadzący działalności gospodarczej nie jest podmiotem, na którym ciążą obowiązki określone w art. 42a ustawy o PIT. W związku z tym rolnik nie musi wystawiać również informacji PIT-8C.

Na podatniku będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku, jak również sporządzenia stosownej informacji i deklaracji podatkowej w związku z wypłacanymi wynagrodzeniami na rzecz zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło obywatela Ukrainy.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 czerwca 2010 r., nr IPPB4/415-205/10-4/MP

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35459 )
Array ( [docId] => 35459 )