Z urzędem skarbowym można porozumiewać się przez internet

Autor: Bogdan Świąder
Data: 15-07-2014 r.

Warunkiem otrzymywania korespondencji z urzędu skarbowego w formie elektronicznej jest złożenie wniosku o taki sposób komunikacji lub wyrażenie na nią przez podatnika zgody. Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody, może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie na jej adres elektroniczny lub na portal podatkowy.

Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich załatwianych przez siebie sprawach podatkowych. W przypadku wyrażenia zgody organ podatkowy poucza ich o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia tej zgody. Jeśli podatnik zgodzi się na komunikację elektroniczną, to sam również będzie mógł w ten sam sposób składać wyjaśnienia, przesyłać żądania, odwołania, zażalenia, ponaglenia i wnioski.

 

W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatkowy przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

  1. informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;
  2. wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;
  3. pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru.

Elektroniczna forma korespondencji z organami podatkowymi dotyczy również możliwość otrzymywania decyzji przez Internet. Mogą być one doręczane stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku decyzja powinna zawierać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podobnie jest w sytuacji otrzymania postanowienia oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35404 )
Array ( [docId] => 35404 )