Ulga na działalność B+R nie zawsze jest możliwa

Data: 21-04-2017 r.

Jeżeli w umowie o pracę nie jest wskazane, że dany pracownik został zatrudniony do prac badawczo-rozwojowych, to przedsiębiorstwo nie ma prawa do skorzystania z ulgi – tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Poznaj szczegóły.

Na czy polegał problem?

Spółka prowadzi działalność w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań dotyczących obsługi ruchu turystycznego. Przedsiębiorstwo nie było pewne, czy jest uprawnione do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów pracy pracowników w zakresie projektów badawczo rozwojowych. Spółka wyjaśnia, że w opisach stanowisk pracy nie jest wprost wskazane, że pracownicy biorą udział w projektach badawczo-rozwojowych. Dopiero w przyszłości zamierza wprowadzić odpowiednie zapisy.

Co na to organ podatkowy?

 

Organ podatkowy stwierdził, że przepisy podatkowe wprowadzające ulgę na działalność badawczo-rozwojową, posługują się pojęciem „pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”. Oznacza to, że nie chodzi tu o „jakichkolwiek” pracowników podatnika prowadzącego działalność badawczo-rozwojową, ale o pracowników zatrudnionych ściśle w tym celu.

KOMENTARZ EKSPERTA

Tomasz Krywan - doradca podatkowy

Przepisy art. 18d ustawy o CIT oraz art. 26e ustawy o PIT przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Jest to tzw. ulga B+R.

W ramach tej ulgi odliczane mogą być, między innymi, należności z tytułu umów o pracę oraz finansowane przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne od tych należności, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Komentowana interpretacja zawiera wiele wskazówek, co do zakresu tych odliczeń.

Rada dla podatników

Z punktu widzenia korzystania z ulgi B+R, konieczne jest, aby cel zatrudnienia konkretnego pracownika na potrzeby realizacji działalności badawczo-rozwojowej był jasno i precyzyjnie określony. Jako najlepszy sposób określenia tego celu jest dokonanie odpowiednich zapisów w umowie o pracę.

Organ podatkowy w komentowanej interpretacji odniósł się również do sytuacji, gdy w zakres obowiązków określonego pracownika, zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, wchodzą czynności związane nie tylko z tą działalnością. W przypadkach takich organ podatkowy uznał, że w ramach ulgi B+R odliczana może być tylko część należności i składek dotyczących wynagrodzenia pracownika ustalana na podstawie ewidencji czasu pracy pracownika.

Wykluczone jest stosowanie ulgi B+R do wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej na podstawie innych tytułów, niż określone przepisami. W szczególności dotyczy to wynagrodzeń wypłacanych zleceniobiorcom oraz osobom, z którymi zawarto umowę o dzieło.    

Wyjaśnienia powyższe uznać według mnie należy za prawidłowe. Wszelkie ulgi podatkowe są bowiem odstępstwem od zasady powszechności opodatkowane, a w konsekwencji dotyczące je przepisy interpretowane powinny być ściśle zgodnie z ich literalnym brzmieniem. W szczególności wykluczona jest rozszerzająca interpretacja takich przepisów (do której prowadziłoby przyjęcie odmiennych od wskazanych powyżej wniosków).

  Więcej na ten temat czytaj także w tekstach: ·      

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.335.2016.2.EN

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40297 )
Array ( [docId] => 40297 )