Urlop macierzyński a rozliczenia podatkowe

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Trudności pracodawcom nastręcza rozliczenia pracownic, które przeszły na urlop macierzyński i wypłacany jest im zasiłek macierzyński. Czy w takiej sytuacji należy naliczać im koszty pracownicze oraz ulgę podatkową?

Za przychody z innych źródeł uważa się m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, tj. kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Natomiast na zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także - zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

W sytuacji wypłaty zasiłku nie należy potrącać kosztów, jedynie odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Takie stanowisko potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach, w piśmie z 31 maja 2007 r., nr US.XIII-415/15/35/07, gdzie czytamy:

"(...) zasiłek macierzyński nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Stosownie bowiem do zapisu art. 20 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w roku 2007 - za zasiłki z ubezpieczenia społecznego uważa się kwoty wypłaconych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Zatem od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego płatnik nie powinien potrącać kosztów uzyskania przychodów, gdyż należności te do celów podatku dochodowego zalicza się do kategorii zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że z tytułu wypłaty zasiłku macierzyńskiego, przy naliczaniu podatku dochodowego nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów (...)".

 

Jednocześnie podkreślić należy, iż gdy pracownik przez cały miesiąc nie świadczy pracy (np. z powodu urlopu macierzyńskiego), ale otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie ze stosunku pracy, przy obliczaniu zaliczki na podatek należy uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko wyraził Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, w piśmie z 22 grudnia 2006 r., nr D-1/415-47/06, gdzie czytamy:

"(...) Jeżeli w danym miesiącu pracownik Spółki przebywał np. na urlopie macierzyńskim lub korzystał z zasiłku chorobowego, a jednocześnie płatnik wypłacał pracownikowi jakiekolwiek przychody określone w art. 12 ww. ustawy, od tych przychodów zakład pracy zobowiązany jest odliczać miesięczną normę kosztów uzyskania przychodów.(...)".

Naturalnie w sytuacji jeśli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, wówczas pracodawca będzie pomniejszał zaliczki o kwotę wolną od podatku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30762 )
Array ( [docId] => 30762 )

Array ( [docId] => 30762 )