Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie jest delegacją służbową

Autor: Michał Culepa
Data: 14-09-2015 r.

Przyznając pracownikom podnoszącym kwalifikacje świadczenia polegające np. na zwrocie kosztów przejazdów, refundacji wydatków na zakwaterowanie lub wyżywienie, pracodawca może także odpowiednio zastosować przepisy o podróżach służbowych. Jednak świadczenia te nie są przyznawane w związku z podróżą służbową, ale powinny być potraktowane jako świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników.

W ramach podnoszenia kwalifikacji, pracownicy bardzo często wysyłani są przez pracodawców w podróż do innej miejscowości, na rozmaite szkolenia, kursy lub inne formy podnoszenia kwalifikacji. Wyjeżdżają zaopatrzeni zazwyczaj w polecenie wyjazdu służbowego, identyczne z tym, którym dysponują ich koledzy lub koleżanki wyruszający w podróż do wykonywania obowiązków służbowych w innym miejscu niż miejsce wykonywania pracy.

Kodeks pracy nie zawiera prostej definicji podróży służbowej, jednakże art. 775 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Aby podróż służbowa mogła dojść do skutku, muszą wystąpić następujące warunki:

  • wyjazd (przemieszczenie się) pracownika do innej miejscowości (lub określonego miejsca) niż miejsce wykonywania pracy przez pracownika (rozumiane jako miejscowość - miejsce wykonywania pracy),
  • wykonanie wyznaczonego zadania służbowego poza stałym miejscem wykonywania pracy.

Elementem zasadniczym podróży służbowej jest więc wykonywanie pracy - zadań służbowych - a nie inne czynności, nawet związane z pracą, ale nie będące w istocie obowiązkami pracowniczymi sensu stricto. Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie może być potraktowany jako delegacja służbowa w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy.

Przyznając określone świadczenia pracownikowi na zasadach określonych dla podróży służbowych należy mieć na uwadze fakt, że w wielu wypadkach takie świadczenia nie będą musiały być wypłacane. Jeżeli bowiem pracodawca pokrywa koszty np. szkolenia i w ramach opłaty za miejsce na szkoleniu przyznawane są (poza oczywiście zajęciami, materiałami szkoleniowymi i innymi, przygotowanymi przez organizatora) takie świadczenia jak wyżywienie (lunch lub obiad, a w przypadku kilkudniowych szkoleń - także pozostałe posiłki), zakwaterowanie (np. w hotelu gdzie odbywa się szkolenie), wówczas pracodawca obowiązany jest do wypłacenia tylko niektórych świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji.

Michał Culepa, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37868 )
Array ( [docId] => 37868 )