Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie jest delegacją służbową

Autor: Michał Culepa
Data: 14-09-2015 r.

Przyznając pracownikom podnoszącym kwalifikacje świadczenia polegające np. na zwrocie kosztów przejazdów, refundacji wydatków na zakwaterowanie lub wyżywienie, pracodawca może także odpowiednio zastosować przepisy o podróżach służbowych. Jednak świadczenia te nie są przyznawane w związku z podróżą służbową, ale powinny być potraktowane jako świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników.

W ramach podnoszenia kwalifikacji, pracownicy bardzo często wysyłani są przez pracodawców w podróż do innej miejscowości, na rozmaite szkolenia, kursy lub inne formy podnoszenia kwalifikacji. Wyjeżdżają zaopatrzeni zazwyczaj w polecenie wyjazdu służbowego, identyczne z tym, którym dysponują ich koledzy lub koleżanki wyruszający w podróż do wykonywania obowiązków służbowych w innym miejscu niż miejsce wykonywania pracy.

 

Kodeks pracy nie zawiera prostej definicji podróży służbowej, jednakże art. 775 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Aby podróż służbowa mogła dojść do skutku, muszą wystąpić następujące warunki:

 • wyjazd (przemieszczenie się) pracownika do innej miejscowości (lub określonego miejsca) niż miejsce wykonywania pracy przez pracownika (rozumiane jako miejscowość - miejsce wykonywania pracy),
 • wykonanie wyznaczonego zadania służbowego poza stałym miejscem wykonywania pracy.

Elementem zasadniczym podróży służbowej jest więc wykonywanie pracy - zadań służbowych - a nie inne czynności, nawet związane z pracą, ale nie będące w istocie obowiązkami pracowniczymi sensu stricto. Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie może być potraktowany jako delegacja służbowa w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy.

Przyznając określone świadczenia pracownikowi na zasadach określonych dla podróży służbowych należy mieć na uwadze fakt, że w wielu wypadkach takie świadczenia nie będą musiały być wypłacane. Jeżeli bowiem pracodawca pokrywa koszty np. szkolenia i w ramach opłaty za miejsce na szkoleniu przyznawane są (poza oczywiście zajęciami, materiałami szkoleniowymi i innymi, przygotowanymi przez organizatora) takie świadczenia jak wyżywienie (lunch lub obiad, a w przypadku kilkudniowych szkoleń - także pozostałe posiłki), zakwaterowanie (np. w hotelu gdzie odbywa się szkolenie), wówczas pracodawca obowiązany jest do wypłacenia tylko niektórych świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji.

Michał Culepa, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37868 )
Array ( [docId] => 37868 )

Array ( [docId] => 37868 )