Kiedy nie zapłacimy PCC od umowy pożyczki

Kategoria: PCC
Data: 03-12-2012 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest jednym z najbardziej popularnych podatków. PCC należy zapłacić m.in. od umowy pożyczki. Jednak, jeśli pożyczkodawcą jest podatnik VAT czynny lub zwolniony, wówczas nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sam fakt, że spółka-pożyczkodawca nie posiada w przedmiocie swojej działalności czynności związanych z udzielaniem pożyczek, nie decyduje o tym, że udzielona pożyczka nie podlega VAT.

Umowa pożyczki podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednym z wyjątków od tej reguły jest udzielenie pożyczki, w związku z którym przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana lub zwolniona z VAT. O tym, czy strona umowy jest opodatkowana lub zwolniona z VAT nie decyduje wyłącznie jej status jako podatnika VAT.

Istotne jest, by pożyczkodawca udzielając pożyczki, działał jako podatnik VAT, czyli brał udział w profesjonalnym obrocie.

Jeżeli pożyczka:

  • została przez spółkę udzielona nie po raz pierwszy,
  • ma związek z prowadzoną przez nią działalnością,
  • została udokumentowana fakturą VAT,

to pożyczkodawca działał w tym zakresie jako podatnik VAT. W związku z tym, nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez pożyczkobiorcę. Natomiast w innym razie, spółka-pożyczkobiorca powinna uiścić PCC od otrzymanej pożyczki.

Limity zwolnień do 25.000 zł – pożyczka bez podatku

Warto przypomnieć, że pożyczki bez podatku obowiązują między osobami nie będącymi rodziną, do wysokości:

  • 5.000 zł w przypadku pożyczki od jednego podmiotu,
  • 25.000 zł od wielu podmiotów

w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 r. (art. 9 pkt 10 lit. d upcc).

Pożyczka, którą zaciąga firma nie musi wpłynąć w postaci środków pieniężnych na jej konto. Może zostać zrealizowana bezpośrednio w formie zapłaty zobowiązań wobec strony trzeciej. W tym zakresie obowiązuje swoboda umów.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 2 pkt 4, art. 9 pkt 10 lit. d ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) - upcc.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie radakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30826 )
Array ( [docId] => 30826 )