Czy otrzymane alimenty powinieneś wykazać w PIT-37

Kategoria: PIT
Data: 03-04-2017 r.

Dla podatniczki prowadzącej swoją firmę sąd w 2016 roku zasądził alimenty od byłego męża w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Na jej wniosek od września 2016 roku do stycznia 2017 roku ZUS przysyłał 2.990 zł alimentów, w tym 1.000 zł bieżących alimentów i 1.990 zł zaległych. W lutym 2017 roku osoba ta otrzymała z ZUS PIT-8C, w którym w rubryce D w poz. 24 widnieje: alimenty, a w poz. 25 widnieje kwota: 1.200 zł. Sprawdź, czy powinna tę kwotę ująć w zeznaniu rocznym PIT-37 i odprowadzić od niej podatek.

Alimenty podlegają opodatkowaniu PIT, jako przychody z innych źródeł i w takiej rubryce należy je wykazać w PIT-37.

Zwolnione są jedynie:

1)    świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

2)    alimenty:

a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Tam zatem, gdzie nie miały zastosowania te zwolnienia, to należny był podatek.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • W PIT-37 wykazujesz nie tylko kwotę przychodu niezwolnionego, ale również zaliczki pobrane przez ZUS.
  • Powinny one wynikać z PIT-8C i możesz je potem wykazać w PIT-37. Jeżeli nie wynikają, a ZUS pobrał, to musisz to wyjaśnić z właściwym oddziałem

Poznaj inne wskazówki Twojego Doradcy Podatkowego i zastosuj je w praktyce >>

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40208 )
Array ( [docId] => 40208 )