Do końca kwietnia jest czas na złożenie PIT-36

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 30-03-2015 r.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą rozliczyć dochody lub straty za pomocą formularza PIT-36. Do końca kwietnia jest czas na złożenie deklaracji oraz ewentualną wpłatę różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek odprowadzoną do urzędu skarbowego.

Dla osób fizycznych, które w ciągu roku prowadziły działalność gospodarczą i wybrały formę opodatkowania według skali, przeznaczony jest formularz PIT-36. Deklarację tę wypełniają także inni podatnicy, którzy ze względu na specyfikę swoich dochodów nie rozliczają ich w zeznaniu PIT-37. Osoba fizyczna powinna wybrać omawiany druk także wtedy, gdy oprócz dochodów z działalności gospodarczej uzyskuje jednocześnie także inne dochody opodatkowane PIT na zasadach ogólnych, np. ze stosunku pracy albo z działalności wykonywanej osobiście, czy ze źródeł przychodów położonych za granicą. Wówczas w jednym zeznaniu rocznym (PIT-36) wykaże (zsumuje) je wszystkie, podatek zaś będzie zobligowany odprowadzić od łącznej kwoty uzyskanego w ten sposób dochodu.

 

Załącznikami do zeznania PIT-36 są:

 • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,
 • PIT/D – informacja o odliczeniach od dochodu lub podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych, w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych – dla osób, które nabyły prawo do tych ulg,
 • PIT/O – informacja o pozostałych ulgach odliczanych od dochodu lub od podatku,
 • PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
 • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym,
 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających z kredytu podatkowego.

Przy wypełnianiu PIT-36 ważne jest wskazanie sposobu opodatkowania. W tym celu należy zaznaczyć właściwy kwadrat (pozycje 6–8). Podatnik może np. rozliczyć się indywidualnie albo – przy spełnieniu określonych przepisami warunków – w sposób preferencyjny wspólnie z małżonkiem. Dopuszczalne jest też m.in. rozliczenie się wspólnie z nieżyjącym małżonkiem (art. 6a ust. 1 ustawy o PIT) oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4 ustawy o PIT).

W przypadku małżonków chcących rozliczyć się wspólnie, zeznanie składa się do urzędu skarbowego ustalonego według ich miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli zaś małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania, zeznanie należy złożyć do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z nich. Tacy małżonkowie muszą więc wybrać urząd skarbowy, w którym złożą wspólny PIT.

Druk PIT-36 można wykorzystać nie tylko do sporządzenia zeznania, ale także do dokonania jego korekty. Skorygowanie zeznania PIT-36 polega na ponownym, poprawnym wypełnieniu całego formularza, a nie tylko tych rubryk, do których bezpośrednio odnoszą się dokonane zmiany. Trzeba pamiętać by dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Podatnicy korzystający z ulg i odliczeń od dochodu obowiązkowo muszą wypełnić część F formularza PIT-36. Uwzględnia się w niej odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O i części B.1 załącznika PIT/D. Dotyczy to m.in. odliczeń z tytułu przekazanych darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na nabycie nowych technologii, czy – w ramach realizacji praw nabytych – tzw. ulgi odsetkowej.

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36801 )
Array ( [docId] => 36801 )

Array ( [docId] => 36801 )