Do końca kwietnia jest czas na złożenie PIT-36

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 30-03-2015 r.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą rozliczyć dochody lub straty za pomocą formularza PIT-36. Do końca kwietnia jest czas na złożenie deklaracji oraz ewentualną wpłatę różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek odprowadzoną do urzędu skarbowego.

Dla osób fizycznych, które w ciągu roku prowadziły działalność gospodarczą i wybrały formę opodatkowania według skali, przeznaczony jest formularz PIT-36. Deklarację tę wypełniają także inni podatnicy, którzy ze względu na specyfikę swoich dochodów nie rozliczają ich w zeznaniu PIT-37. Osoba fizyczna powinna wybrać omawiany druk także wtedy, gdy oprócz dochodów z działalności gospodarczej uzyskuje jednocześnie także inne dochody opodatkowane PIT na zasadach ogólnych, np. ze stosunku pracy albo z działalności wykonywanej osobiście, czy ze źródeł przychodów położonych za granicą. Wówczas w jednym zeznaniu rocznym (PIT-36) wykaże (zsumuje) je wszystkie, podatek zaś będzie zobligowany odprowadzić od łącznej kwoty uzyskanego w ten sposób dochodu.

Załącznikami do zeznania PIT-36 są:

  • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,
  • PIT/D – informacja o odliczeniach od dochodu lub podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych, w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych – dla osób, które nabyły prawo do tych ulg,
  • PIT/O – informacja o pozostałych ulgach odliczanych od dochodu lub od podatku,
  • PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
  • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym,
  • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających z kredytu podatkowego.

Przy wypełnianiu PIT-36 ważne jest wskazanie sposobu opodatkowania. W tym celu należy zaznaczyć właściwy kwadrat (pozycje 6–8). Podatnik może np. rozliczyć się indywidualnie albo – przy spełnieniu określonych przepisami warunków – w sposób preferencyjny wspólnie z małżonkiem. Dopuszczalne jest też m.in. rozliczenie się wspólnie z nieżyjącym małżonkiem (art. 6a ust. 1 ustawy o PIT) oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4 ustawy o PIT).

W przypadku małżonków chcących rozliczyć się wspólnie, zeznanie składa się do urzędu skarbowego ustalonego według ich miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli zaś małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania, zeznanie należy złożyć do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z nich. Tacy małżonkowie muszą więc wybrać urząd skarbowy, w którym złożą wspólny PIT.

Druk PIT-36 można wykorzystać nie tylko do sporządzenia zeznania, ale także do dokonania jego korekty. Skorygowanie zeznania PIT-36 polega na ponownym, poprawnym wypełnieniu całego formularza, a nie tylko tych rubryk, do których bezpośrednio odnoszą się dokonane zmiany. Trzeba pamiętać by dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Podatnicy korzystający z ulg i odliczeń od dochodu obowiązkowo muszą wypełnić część F formularza PIT-36. Uwzględnia się w niej odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O i części B.1 załącznika PIT/D. Dotyczy to m.in. odliczeń z tytułu przekazanych darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na nabycie nowych technologii, czy – w ramach realizacji praw nabytych – tzw. ulgi odsetkowej.

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36801 )
Array ( [docId] => 36801 )