Możliwość złożenia korekty deklaracji PIT-4R

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 24-03-2015 r.

Płatnik, który pomylił się przy wypełnianiu deklaracji podatkowej PIT-4R, może złożyć korektę. Takiego obowiązku nie ma, jeśli nie pobrano wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie to ma charakter fakultatywny. Żaden przepis Ordynacji podatkowej nie narzuca na płatnika obowiązku potrąceń należnego mu wynagrodzenia, w tym samym miesiącu, w którym wpłacił uprzednio pobrany podatek, ani też nie określa terminu, w jakim to uprawnienie płatnika może być zrealizowane.

 

Nie ma więc jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał czy też raz do roku bądź za kilka lat.

Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Do korekty deklaracji trzeba wówczas dołączyć pisemne uzasadnienie. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu, i może dotyczyć każdej jej pozycji.

Możliwość złożenia korekty deklaracji PIT-4R jest związana z istnieniem konsekwencji, jakie rodzi pobranie zaliczek na podatek w niewłaściwych kwotach. Natomiast nieuwzględnienie wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w złożonej deklaracji PIT-4R nie powoduje obowiązku złożenia korekty.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r., nr ILPB1/415-454/14-2/AG

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36766 )
Array ( [docId] => 36766 )

Array ( [docId] => 36766 )