Druk PIT-11 przesyłany elektronicznie

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 16-10-2012 r.

Pracodawcy co roku muszą przekazywać swoim pracownikom oraz urzędom skarbowym formularz PIT-11. Niewątpliwie sposobem oszczędzającym czas i pieniądze jest przekazanie deklaracji pracownikom elektronicznie. Jak się okazuje, również w przypadku tego druku jest to możliwe.

W terminie do końca lutego, roku następującego po roku podatkowym płatnicy w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru PIT-11.

Doręczenie podatnikowi druku PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko w sposób tradycyjny, przez bezpośrednie doręczenie w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata. Dopuszczalne jest także jego wysłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Brak jest zatem przesłanek uniemożliwiających przekazywanie druku PIT-11, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany przez podatnika. Warunkiem koniecznym jest jednak zachowanie odpowiedniej formy - wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym. Spełniając ten obowiązek, płatnik przekazując swoim pracownikom PIT-11 w powyższej formie realizuje swój obowiązek w świetle art. 39 ust. 1 i 2.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB4/415-653/11-2/MP, z 21 października 2011 r., w którym czytamy:

„(…)Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) stanowi, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny. Zatem opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie należy podkreślić, że płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30901 )
Array ( [docId] => 30901 )

Array ( [docId] => 30901 )