Jak rozliczyć zakup usługi AdWords

Kategoria: PIT
Data: 26-06-2017 r.

Wydatki na usługi reklamowe bądź reklamowo-marketingowe mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów.

Problem: Podatniczka kupiła przez Internet usługę – kampania AdWords Google. Otrzymała Invoice z Seszeli na kwotę 180 zł netto, a cena całkowita z podatkiem to 216 zł. Osoba ta prowadzi PKPIR i jest VAT-owcem UE. Jak powinna to rozliczyć?

 

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Wnioskujemy, że faktura i zapłata miała miejsce w złotych polskich, a usługa kampanii AdWords Google jest to usługa reklamowa lub  reklamowo-marketingowa. Zatem nie zachodzi konieczność przeliczenia faktury na złote ani dla celów PIT, ani VAT.

Ujęcie w PKPiR

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik, nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W przypadku podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, należy je potracić w dacie ich poniesienia.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, co do zasady, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Wydatki te należy ująć w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie otrzymanej od zagranicznego usługodawcy faktury.

Do kosztów uzyskania przychodów podatniczka może zaliczyć te wydatki w kwocie zapłaconej  kontrahentowi.  Podatek VAT naliczony przy ich imporcie, jako podlegający odliczeniu, nie stanowi dla niej kosztu uzyskania przychodów.

Rozliczenie VAT

Wnioskujemy, że podatniczka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a nabyta usługa dotyczy wyłącznie działalności opodatkowanej VAT. Domyślam się także, że rozlicza się ona za pomocą deklaracji VAT-7.

Stąd z tytułu nabycia przedmiotowej usługi od firmy z Seszeli powinna ona rozpoznać import usług. Kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia importu usług ma ustalenie miejsca świadczenia. W przypadku usług reklamowych za pośrednictwem Internetu świadczonych na rzecz podatnika miejsce ustala się tam, gdzie znajduje się siedziba działalności gospodarczej podatnika (ewentualnie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w wyjątkowych przypadkach miejsce zamieszkania).

Podstawą opodatkowania importu przedmiotowej usługi będzie kwota należna zagranicznemu usługodawcy, tj. 180 zł. Z kolei właściwą stawką VAT będzie stawka podstawowa w wysokości 23%. Należy podatek z tytułu importu usług wyniesie zatem 41,40 zł (180 zł x 23%).

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

 • Wydatki na zakup usługi reklamowej powinieneś ująć w kolumnie 13 PKPiR na podstawie otrzymanej od zagranicznego usługodawcy faktury.
 • Do kosztów uzyskania przychodów możesz zaliczyć te wydatki w kwocie zapłaconej kontrahentowi.
 • Podatek VAT naliczony przy ich imporcie, jako podlegający odliczeniu, nie stanowi dla Ciebie kosztu uzyskania przychodów.
 • W dacie powstania obowiązku podatkowego od importu powstanie u Ciebie prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego importu usług.

 • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),
 • rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.),
 • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40513 )
Array ( [docId] => 40513 )

Array ( [docId] => 40513 )