Kupiłeś leki do firmowej apteki. Czy ich zakup zaliczysz do kosztów

Kategoria: PIT
Data: 20-04-2017 r.

Przedsiębiorca kupił leki przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe do apteczki firmowej (nieobowiązkowych z punktu widzenia bhp). Czy wydatki na leki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy?

 Zakupu leków do firmowej apteczki nie należy traktować jako wydatku na potrzeby osobiste pracowników. W celu jego uzasadnienia należałoby poszukiwać przepisów, które nakazują posiadanie takiego wyposażenia, by ustalić związek przyczynowo-skutkowy takiego wydatku z przychodami. Przykładowo, nie będzie budziła takich wątpliwości obowiązkowa apteczka samochodowa.

 

W ramach systemu pierwszej pomocy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom apteczki, których ilość, usytuowanie i wyposażenie powinno być uzgodnione z lekarzem medycyny pracy. Nie stanowi wątpliwości, że wydatki na apteczki uzgodnione w ten sposób są kosztotwórcze. Niemniej jednak wątpliwe, by lekarz medycyny pracy zalecił uzupełnienie apteczki o leki. Zwykle bowiem podaje się, że nie powinny z przyczyn farmakologicznych w ogóle znajdować się w apteczce pierwszej pomocy. Wydaje się jednak, że można przyjąć, iż również nieuzgodnione składniki, o ile zostały przez pracodawcę umieszczone w apteczce, są wydatkami na realizację obowiązku posiadania w zakładzie apteczki, a więc cele bhp.

Przepisy nie określają składu apteczki. Nie sposób więc twierdzić, że jej część była nieobowiązkowa. Również wydatek na umieszczone w apteczce leku stanowi wydatek związany z realizacją określonego w § 44 rozporządzenia bhp obowiązku. To podatnik – pracodawca – decyduje, jakie środki poweźmie (a zatem również jakie poniesie wydatki) w celu realizacji przepisów bhp. Wydatki te jedynie muszą być uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Zakupu leków do firmowej apteczki nie możesz traktować jako wydatku na potrzeby osobiste pracowników.
  • Przepisy nie określają składu apteczki.
  • To Ty decydujesz, jakie środki podejmiesz i tym samym jakie wydatki poniesiesz  w celu realizacji przepisów bhp.
  • Pamiętaj jednak, aby te wydatki odpowiednio uzasadnić i udokumentować.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40257 )
Array ( [docId] => 40257 )