Kupony rekreacyjno-kulturalne podlegają PIT

Kategoria: PIT
Data: 10-04-2013 r.

Jednym z rodzajów znaków legitymacyjnych, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi są kupony rekreacyjno-kulturalne. Nie są one świadczeniami rzeczowymi i nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Jeżeli spółka emituje kupony kulturalno-rekreacyjne uprawniające do otrzymania biletów umożliwiających korzystanie z usług świadczonych w kinach, teatrach, salonach masażu, siłowniach, fitness klubach, basenach, itp., to kupony te uznawane są za tzw. inne znaki (w rozumieniu przepisów ustawy o PIT). Zarówno Ministerstwo Finansów jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że świadczeniami niebędącymi świadczeniami rzeczowymi - oprócz bonów i talonów – są również inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Bony i talony nie są rzeczowymi świadczeniami

Odbiorcami kuponów emitowanych przez spółki są pracodawcy, którzy następnie przekazują je swoim pracownikom jako świadczenia dodatkowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Kupony nie są zwolnione z PIT

Gdyby kupony te nie podlegały wymianie na towary, ani na usługi, ale uprawniały do otrzymania biletów/karnetów umożliwiających skorzystanie z określonych usług i były świadczeniami rzeczowymi, podlegałyby zwolnieniu z PIT do kwoty 380 zł rocznie. Jednakże fiskus oraz sądownictwo administracyjne uznaje je za tzw. inne znaki ( art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT), można je bowiem wymienić na konkretne usługi (wstęp do kina, teatru, salonu masażu, siłowni, klubu fitness lub na basen). Tego rodzaju świadczenia są wyłączone ze zwolnienia z PIT.

Katarzyna Borkowska, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30975 )
Array ( [docId] => 30975 )

Array ( [docId] => 30975 )