Kupujesz samochód na kredyt. Sprawdź, kiedy stanie się środkiem trwałym

Kategoria: PIT
Data: 01-08-2017 r.

Podatniczka, która wspólnie z mężem kupi samochód na kredyt do prowadzonej firmy, to odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania w działalności będą zwiększały wartość początkową samochodu.

Problem: Podatniczka wspólnie z mężem zamierza do spółki cywilnej kupić samochód osobowy, który w 80% będzie sfinansowany z kredytu (na 3 lata), a 20% ze środków własnych. Wartość samochodu to 50.000 zł, z czego kredyt będzie na 40.000 zł, natomiast 10.000 zł to wkład własny. Czy odsetki od kredytu może księgować w koszty działalności? Kiedy ten samochód będzie środkiem trwałym? W jakiej kwocie należy ustalić jego wartość początkową, od której będzie naliczana amortyzacja?

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania w prowadzonej przez małżonków działalności gospodarczej będą zwiększały wartość początkową samochodu. Zaś zapłacone po tym dniu będą mogli zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych. Samochód staje się środkiem trwałym, jeśli jest zdatny i kompletny w dniu jego przyjęcia do używaniu w prowadzonej przez małżonków działalności, pod warunkiem że zamierzają wykorzystywać go przynajmniej przez rok.

Warto przypomnieć, że amortyzacji podlegają m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT, zwane środkami trwałymi.

Z kolei za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.

Odnosząc treść zacytowanych powyżej przepisów do sytuacji przedstawionej w problemie, należy dojść do wniosku, że samochód osobowy, który małżeństwo przedsiębiorców zamierza zakupić, będzie stanowił środek trwały ich spółki, jeśli zamierzają go wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej przez rok. Nie trzeba więc czekać 3 lata, by samochód stał się środkiem trwałym.

Wartość początkową samochodu stanowić będzie cena jego nabycia, czyli 50.000 zł, powiększona o odsetki od kredytu naliczone do dnia jego przekazania do używania w prowadzonej działalności. Odsetki od kredytu zapłacone po dniu przekazania będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, fakt ich poniesienia pozostaje bowiem w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli wspólnie z małżonkiem kupisz samochód na kredyt do prowadzonej firmy, to odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania w działalności będą zwiększały wartość początkową samochodu.
  • Zapłacone po tym dniu będziesz mógł zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych.
  • Samochód będzie środkiem trwałym, jeśli jest zdatny i kompletny w dniu jego przyjęcia do używaniu w prowadzonej przez Was działalności gospodarczej, pod warunkiem że zamierzacie wykorzystywać go przynajmniej przez rok.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40587 )
Array ( [docId] => 40587 )