Soczewki – odliczenie od przychodu

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 13-07-2017 r.

Czy jeśli przedsiębiorca refunduje pracownikowi soczewki kontaktowe, to może wydatki poniesione na ten cel zaliczyć do kosztów podatkowych? Dowiedz się więcej o stanowisku fiskusa w tej prawie.

Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodów pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) - jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Kosztami podatkowymi mogą być również tzw. „koszty pracownicze”

Zarys sytuacji

Spółka kieruje pracowników na badania lekarskie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa pracy. Jeżeli wyniki badań okulistycznych wskażą potrzebę używania szkieł korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych. Wątpliwości dotyczyły tego, czy szkła korygujące (soczewki kontaktowe) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy? 

Organ podatkowy – stanowisko

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że z uwagi na nałożony przez ustawodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz obowiązek zapewnienia przez pracodawcę pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych w razie zaleceń lekarskich wydawanych przez poradnię medycyny pracy w związku z badaniami okulistycznymi, należy stwierdzić, że wydatki te mają charakter „kosztów pracowniczych”.

W konsekwencji mogą stanowić dla spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów.

Czytaj też:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.33.2017.2.MS

 Polecamy także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40558 )
Array ( [docId] => 40558 )