Zakup pakietów medycznych, a odliczenia

Kategoria: PIT
Autor: Krzysztof Klimek
Data: 12-07-2017 r.

Dowiedz się, czy koszty poniesione na zakup pakietów medycznych stanowią koszty uzyskania przychodów także na płaszczyźnie dotyczącej członków rodzin pracowników.

Zarys problemu

W ramach posiadanego regulaminu wynagradzania spółka zapewnia wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę prawo do korzystania z wykupionych pakietów medycznych. Pracownik posiadający najbliższych członków rodziny ma prawo korzystania z pakietu rodzinnego, odpowiedniego do danego stanowiska. Pracownik ponosi wówczas opłatę w wysokości 5% wartości pakietu, pomniejszonego o wartość kosztów medycyny pracy, które to w przypadku pakietu rodzinnego dotyczą wyłącznie pracownika.

Wątpliwości do rozstrzygnięcia

 

Wątpliwości dotyczyły tego, czy poniesione wydatki na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej dobrowolnych świadczeń medycznych dla członków rodziny pracownika, stanowią koszt uzyskania przychodów.

Spółka twierdziła, że tak. Jej zdaniem pakiety medyczne wpływają na większą motywację pracowników do pracy, budują lojalność, wpływają też na postrzeganie spółki jako pracodawcy dbającego o swoich pracowników, jak i członków ich rodzin.

Zdaniem spółki wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (również w części przypadającej na członków rodzin pracowników), gdyż spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są wymienione w negatywnym katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Ustosunkowanie się do sprawy organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał spółce rację i postanowił odstąpić od pisemnego uzasadnienia.

Komentarz eksperta – Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy

Interpretator słusznie przyznał rację pracodawcy – benefity w rodzaju dodatkowych ubezpieczeń chorobowych powinny zwiększać koszty pracodawcy jako świadczenia pracownicze. Należałoby dążyć do takiego stanu prawnego (a może nawet bardziej praktyki organów), który pozwoli na ujmowanie całości świadczeń na rzecz pracowników, bez względu na ich charakter, w kosztach podatkowych pracodawcy. Z ekonomicznego punktu widzenia są to bowiem zawsze koszty pracy zatrudnionych i ich rozróżnianie na potrzeby kosztów uzyskania przychodów jest niecelowe i generuje niepotrzebny nakład pracy. Koszty tego rodzaju zawsze zmierzają do zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu czy wprost do jego uzyskania.

Wydaje się, że w tym kierunku zmierza aktualne orzecznictwo, niemniej jednak wprowadzeniu takiej czytelnej zasady sprzeciwiają się niektóre regulacje ustawowe (np. przepisy o delegacjach, kilometrówce).

Zakres ubezpieczeń, do których można zastosować zasady wynikające z analizowanej interpretacji, jest dość wąski (nie obejmuje np. ubezpieczenia OC).

Takie ustawowe ograniczenia wydają się więc nie być uzasadnione. Zauważmy, że świadczenie pracodawcy w zakresie również innych grup i ryzyk ubezpieczeń zwiększałoby przecież podstawę opodatkowania u pracownika, a to mogłoby być nawet korzystne dla budżetu – np. w sytuacji opodatkowania CIT 15%, a PIT 32%, pomijając już zakres oskładkowania. Restrykcje zaś prowadzą jedynie do ograniczenia działalności motywacyjnej pracodawców, polegającej na ubezpieczeniu.

Zastosuj w praktyce

Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin, można zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności.

Sprawdź też:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.359.2016.1.AT

Polecamy także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40559 )
Array ( [docId] => 40559 )