Nie zawsze można pomniejszyć przychód o koszty zakupu opon zimowych

Kategoria: PIT
Data: 26-09-2013 r.

Przedsiębiorcy planując wymianę opon w autach firmowych powinni pamiętać że rozliczenie związanych z tym wydatków będzie zależało od tego czy auto to jest środkiem trwałym firmy, czy też nie zostało zaliczone do środków trwałych.

Wydatki ponoszone na nabycie opon zimowych do samochodu będącego środkiem trwałym firmy są kosztem uzyskania przychodu. Wydatki ponoszone na środki trwałe firmy ponoszone są bowiem w celu uzyskania przychodu, gdyż środki trwałe są wykorzystywane na cele prowadzonej działalności. Przy czym należy zaznaczyć, że wydatki na nabycie opon do takich aut w całości są kosztem podatkowym (niezależnie od tego, czy jest to samochód osobowy, czy ciężarowy). Kosztem uzyskania przychodu jest również wydatek poniesiony na usługę wymiany opon w takich autach.

Sposób rozliczania wydatków na zakup opon zimowych do takich pojazdów zależy od tego, czy opony zostają nabyte w momencie zakupu samochodu, czy też już w momencie używania tego auta (tj. po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych).

Jeżeli firma nabywa samochód wraz z kompletem opon zimowych, wartość tych opon powiększa wartość początkową samochodu, jako koszt związany z zakupem środka trwałego. Oznacza to, że w takich przypadkach wydatek poniesiony na zakup opon zimowych należy uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, naliczane od całej wartości początkowej samochodu.

Podobnie będzie, w sytuacji gdy wydatek na opony zimowe zostanie poniesiony przed oddaniem samochodu do używania (czyli do dnia wpisania go do ewidencji środków trwałych). Również wtedy wartość takich opon powinna zwiększyć wartość początkową samochodu i zostać rozliczona w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od całej wartości tego pojazdu.

Natomiast wydatek na zakup opon zimowych do samochodu, który jest już używany w firmie (wpisany został do ewidencji środków trwałych), można zaliczać bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że wydatki ponoszone na opony do takich aut nie są ulepszeniem środka trwałego (nie stanowią one bowiem przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji czy modernizacji samochodu). Oznacza to, że nawet gdy wydatki te przekraczają 3.500 zł, nie powiększają wartości początkowej auta i nie należy rozliczać ich poprzez odpisy amortyzacyjne. A zatem wydatki na zakup opon zimowych do samochodu już używanego, niezależnie od ich wysokości, można zaliczać bezpośrednio w koszty, są one bowiem wydatkami związanymi z bieżącą eksploatacją auta. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe.

W przypadku samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, wykorzystywanego na cele działalności firmy, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na bieżącą eksploatację samochodów (w tym wydatki na zakup opon zimowych), ale tylko w granicach limitu wyznaczonego tzw. kilometrówką.

Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych, niezaliczonych do środków trwałych firmy, wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację można zaliczać bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów bez jakichkolwiek ograniczeń (niezależnie od wartości takich wydatków). Wydatki dotyczące takich samochodów ciężarowych nie są bowiem limitowane, nie trzeba prowadzić dla nich ewidencji przebiegu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31072 )
Array ( [docId] => 31072 )