Nieoprocentowana pożyczka od rodziców jest zwolniona z PIT

Kategoria: PIT
Data: 27-01-2014 r.

Nieodpłatne świadczenia przekazane spółce przez osoby z I grupy podatkowej generują u wspólnika przychód, który jest zwolniony z podatku dochodowego. Zaliczenie do określonej grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku beneficjenta świadczenie do osoby, od której otrzymał te świadczenia.

Niekiedy przedsiębiorstwa (spółki) są zakładane przez członków rodziny, np. przez rodzeństwo wspólnie z rodzicami. Nie zawsze wiadomo, w jaki sposób dokonać rozliczenia nieoprocentowanej pożyczki od rodziców. Najczęściej taka pożyczka powoduje powstanie przychodu, który podlega PIT.

W przypadku świadczenia o nieodpłatnym charakterze istotne jest to, że w wyniku otrzymania takiego świadczenia powinno dojść do wzbogacenia jednej ze stron transakcji. Po drugie, otrzymujący korzyść nie może dokonać w zamian innego świadczenia.

Spółki mogą posiadać majątek, którym są wkłady wniesione przez wspólników, a także zasoby majątkowe nabyte w trakcie jej działalności. Dochód spółek podlega opodatkowaniu. Przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o PIT wykluczają z zakresu podmiotowego spółki niemające osobowości prawnej. Nie oznacza to jednak, że dochód wygenerowany przez spółkę nie zostanie opodatkowany. Podatnikami takiego dochodu są wspólnicy spółek.

Przychody z udziału w spółce niemającej osobowości prawnej łączy się z przychodem każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Analiza opodatkowania zysków spółek osobowych powinna odbywać się w odniesieniu do opodatkowania ich wspólników. W ramach prowadzonej działalności spółka może otrzymać nieodpłatne świadczenia. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy z tytułu zysków wygenerowanych przez spółkę osobową należy rozpatrywać w kontekście każdego wspólnika. Oznacza to, że wszyscy wspólnicy również otrzymali nieodpłatne świadczenie. Wartość tego świadczenia podlega opodatkowaniu, chyba że możliwe jest zastosowanie zwolnienia. Wolna od PIT jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Zaliczenie do określonej grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku beneficjenta świadczenie do osoby, od której otrzymał te świadczenia. Rodzice (osoby z I grupy podatkowej) przekazali nieodpłatne świadczenia na rzecz dzieci. W konsekwencji przychód będzie zwolniony z PIT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33532 )
Array ( [docId] => 33532 )