Świadczenia dla byłych pracowników wolne od podatku

Kategoria: PIT
Data: 27-12-2013 r.

Byli pracownicy mogą otrzymywać nieopodatkowany dochód od przedsiębiorstwa, z którym łączył ich stosunek pracy. Ze takiego zwolnienia może też skorzystać emeryt lub rencista, po spełnieniu ustawowych warunków. Jednym z głównych warunków jest nieprzekroczenie ustawowego limitu 2 280 zł w roku podatkowym.

Byli pracownicy, którzy otrzymują świadczenia z tytułu stosunku pracy, jaki łączył ich uprzednio z przedsiębiorstwem, mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT. Aby otrzymane świadczenie było zwolnione z podatku, muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

  • osoba, która otrzymuje świadczenie musi posiadać status emeryta lub rencisty;

  • przyznanie świadczenia powinno wynikać z istniejącego wcześniej stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy;

  • wysokość świadczenia nie powinna przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2 280 złotych.

Jedynie przychód uzyskany przez byłego pracownika spełniającego warunki omawianego zwolnienia nie powinien być opodatkowywany. Natomiast od świadczeń przeznaczonych dla członków rodziny byłego pracownika trzeba odprowadzić podatek. Świadczenia na rzecz byłych pracowników są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% należności. W rezultacie, jeżeli świadczenie otrzymane przez byłego pracownika przekroczy w danym roku podatkowym 2 280 złotych, to od kwoty przewyższającej ten limit należy pobrać podatek w wysokości 10% tej różnicy.

VAT od świadczeń dla byłych pracowników

Najbezpieczniejsze z punktu widzenia VAT wydaje się przekazywanie środków pieniężnych oraz wszelkiego rodzaju ekwiwalentów wartości, tj. bonów, voucherów, kart rabatowych. Nie obligują one bowiem pracodawcy do ponoszenia żadnych dodatkowych obciążeń finansowych czy spełniania wymogów ewidencyjnych. Większe ryzyko, niezależnie od możliwości odliczenia VAT przy nabyciu, wiąże się z finansowaniem usług.

Izabela Ukonu, starszy konsultant w Accreo
Monika Sołtysiak, konsultant w Accreo


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33523 )
Array ( [docId] => 33523 )

Array ( [docId] => 33523 )