Nieterminowe złożenie PIT-11 i PIT-40 grozi karą, ale można jej uniknąć

Kategoria: PIT
Data: 09-04-2015 r.

Podatnicy zatrudniający pracowników mieli obowiązek sporządzenia informacji o uzyskanych przez nich dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do końca lutego. Niezłożenie odpowiednich formularzy w terminie może skutkować dotkliwą karą finansową. Można jednak się przed nią obronić.

Płatnicy mają obowiązek sporządzenia i przesłania zarówno do podatników, jak i właściwych urzędów skarbowych informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach. Jeżeli formularz PIT-11 składany jest w formie elektronicznej, wówczas należy go przesłać do urzędu skarbowego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli składany jest w formie papierowej, należy go przesłać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Roczne zeznanie PIT-40 należy sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu oraz podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, pod warunkiem że podatnik złożył oświadczenie PIT-12 przed 10 stycznia.

Ustawa o PIT nie przewiduje odpowiedzialności karnej za niedopełnienie wskazanych w niej obowiązków. Sankcje z tego tytułu mogą być jednak nałożone na mocy art. 79 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega płatnik, który nie składa w terminie deklaracji. Z kolei na mocy art. 80 § 1 tej ustawy karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej.

W przypadku gdy przedsiębiorcy-płatnicy nie złożyli PIT-11 czy PIT-40 we wskazanym w ustawie o PIT terminie, mogą załączyć do składanych po terminie deklaracji zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego, tzw. czynny żal. Złożenie prawnie skutecznego czynnego żalu może spowodować, że płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej skarbowej. Płatnik uniknie kary pod warunkiem, że urząd skarbowy nie zdążył dowiedzieć się o wykroczeniu wcześniej.

Krystian Pawłowicz, doradca podatkowy Olesiński & Wspólnicy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36881 )
Array ( [docId] => 36881 )