Obniżenie wartości środka trwałego

Kategoria: PIT
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 14-09-2012 r.

Wartość początkowa środka trwałego może zostać zwiększona na skutek jego ulepszenia, czyli poniesienia nakładów zwiększających użyteczność danego środka trwałego. Może się również zdarzyć, że wartość początkowa zostanie obniżona, a wówczas zmniejszeniu ulegną naliczane odpisy amortyzacyjne.

Odłączenie części środka trwałego

Zgodnie z art. 22g ust. 20 ustawy o PIT, w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu. Wartość początkową należy zmniejszyć o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią – w okresie połączenia – sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

W przypadku trwałego odłączenia części danego środka trwałego wartość początkowa nie ulegnie więc pomniejszeniu o pełną wartość odłączonej części, a jedynie o tę część, która nie została jeszcze zamortyzowana.

Przyłączenie odłączonej części do innego środka trwałego

Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, wówczas w miesiącu połączenia zwiększa wartość początkową tego środka, do którego została przyłączona. Wartość początkowa tego środka trwałego zwiększa się o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) przyłączonej części a przypadającą na nią – w okresie połączenia z poprzednim środkiem trwałym – sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30884 )
Array ( [docId] => 30884 )

Array ( [docId] => 30884 )