Wątpliwości pracowników po otrzymaniu PIT-11

Kategoria: PIT
Autor: Jarosława Warszawska
Data: 05-03-2014 r.

Z chwilą, gdy zbliża się termin złożenia zeznania podatkowego za rok ubiegły może zdarzyć się, że pracownicy będą składać zastrzeżenia co do otrzymanej informacji PIT-11. Nie wszystkie zgłoszone uwagi zobowiązują pracodawcę do sporządzenia korekty.

Wątpliwości pracowników często dotyczą wykazanej w PIT-11 kwoty kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty wykazanych przychodów lub kosztów ich uzyskania, w sytuacji gdy wypłata wynagrodzenia ma miejsce w innym miesiącu niż ten, za który wynagrodzenie jest należne.

 

Niektóre programy kadrowo-płacowe przy obliczaniu wynagrodzenia obniżają wysokość kosztów uzyskania przychodów do kwoty tych przychodów. Zdarza się to, gdy wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, jest niższa niż  kwota kosztów. Przyjęcie takich rozwiązań wynika z potrzeb praktyki, bowiem podstawa opodatkowania nie może na liście płac być niższa niż 0,00 zł. W takich przypadkach roczna kwota kosztów uzyskania przychodów wykazana w PIT-11 będzie niższa od tej, którą pracownik ma prawo odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu był nieobecny z powodu choroby, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby.

Oczekiwanie na nienależny PIT-11

Zdarza się, że pracownik obwinia zakład pracy o niewydanie PIT-11, podczas gdy nie osiągnął przychodu, który zobowiązywałby płatnika do sporządzenia takiej informacji.

Najczęściej do takich nieporozumień dochodzi w dwóch przypadkach:

1) gdy pracownik został zatrudniony w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, a wynagrodzenie wypłacono dopiero w styczniu danego roku (np. 10 stycznia 2014 r. za grudzień 2013 r. – w takiej sytuacji należy wyjaśnić pracownikowi, ze jego wynagrodzenie za grudzień 2013 r. zostanie uwzględnione dopiero w PIT-11 za 2014 r., bowiem stanowi przychód tego roku.

2) gdy pracownik otrzymał przychód, ale płatnik nie był zobowiązany do poboru z tego tytułu zaliczki, bowiem osiągnięty przychód nie przekroczył kwoty, od której pracodawca jest zobowiązany obliczyć zaliczkę.  

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34400 )
Array ( [docId] => 34400 )

Array ( [docId] => 34400 )