Opłaty za szkolenia można zaliczyć do kosztów podatkowych

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 29-06-2014 r.

Wydatki na szkolenia i udział w sympozjach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Pod warunkiem jednak, że mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i są właściwie udokumentowane.

Wielu przedsiębiorców aby pogłębić swoją wiedzą i umiejętności, bierze udział w szkoleniach i płatnych kursach. Ponoszą w związku z tym wydatki związane z udziałem w tych kursach oraz koszty dojazdów. Nie wszyscy jednak wiedzą czy i w jakiej sytuacji, można zaliczyć poszczególne wydatki do kosztów podatkowych.

W sytuacji gdy takie wydatki nie służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, nie mają one charakteru osobistego, a są związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej – wówczas często organy podatkowe przyznają rację podatnikom, którzy wliczają je do KUP.

Aby stwierdzić, czy wydatki ponoszone na udział w szkoleniach i sympozjach mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, że wydatki poniesione w związku z udziałem w szkoleniach i sympozjach, a także koszty dojazdu, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą być jednak faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane.

Trzeba przy tym pamiętać, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 maja 2014 r., nr ITPB1/415-287/14/MP

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35231 )
Array ( [docId] => 35231 )

Array ( [docId] => 35231 )