Optymalizacja podatkowa wynagrodzenia kadry menedżerskiej

Kategoria: PIT
Data: 18-03-2014 r.

Zarobki menedżerów są opodatkowane według skali podatkowej (18% i 32%) jako przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Niezależnie od tego, czy menedżer będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy kontraktu menedżerskiego, jego wynagrodzenie w każdym z tych przypadków będzie opodatkowane w sposób progresywny.

Podatek od zarobków menedżera jest szczególnie dotkliwy dla osób zatrudnionych na bazie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, ponieważ nie mają prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu faktycznie poniesionych wydatków, lecz wyłącznie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości wynikającej z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT, czyli w kwocie 111,25 zł miesięcznie (za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł). W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia zastosowanie znajdą koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu.

 

Do najczęściej używanych metod optymalizacji podatkowej zarobków menedżerów zalicza się:

  • 50% procentowe koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich;
  • opcje menedżerskie;
  • spółka menedżerska;
  • świadczenie usług doradczych przez menedżerów prowadzących własną działalność gospodarczą.

Przepisy podatkowe w żaden sposób nie ograniczają kategorii umów, do których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest umowa o pracę. W celu skorzystania z możliwości preferencyjnego sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu konieczne jest spełnienie kilku przesłanek :

  • prace wykonywane przez pracownika muszą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych;
  • pracownik powinien być twórcą w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych;
  • odpowiednie postanowienie w umowie o pracę, która obliguje pracownika do wykonywania zadań stanowiących utwór;
  • przeniesienie na pracodawcę autorskich praw majątkowych do wykonywanych utworów;
  • podział czasu pracy pracownika na zadania, które stanowią utwór, oraz pozostałe.

Ograniczenia kwotowe

Poważnym ograniczeniem tego rodzaju optymalizacji podatkowej jest art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, który stanowi, że w roku podatkowym łączne 50% koszty uzyskania przychodów (z wymienionego na wstępie tytułu) nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł). W roku 2013 limit ten wyniósł 42.764 zł. Limit ten obowiązuje niezależnie od liczby pracodawców.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34486 )
Array ( [docId] => 34486 )