Podatek PIT w programach lojalnościowych

Kategoria: PIT
Data: 20-06-2013 r.

W ramach programów lojalnościowych często przekazywane są tzw. nieodpłatne świadczenia. W wielu przypadkach fiskus może zażądać zapłacenia podatku PIT od tego rodzaju korzyści. Są jednak sytuacje, w których mogą być one zwolnione z podatku PIT.

Firmy bijąc się o klienta wymyślają różnego rodzaju promocje i stosują coraz to nowsze techniki sprzedaży. Między innymi tworzą tzw. programy lojalnościowe, których celem jest przywiązanie klientów, ale też m.in. pracowników, kontrahentów do swojej oferty bądź marki.

Jeżeli w ramach takiego działania przekazywane są dodatkowe świadczenia, które mogą być uznane za nieodpłatne, wówczas pojawiają się wątpliwości związane z obowiązkiem ich opodatkowania. Organy podatkowe doszukują się takich świadczeń w programach lojalnościowych, natomiast świadczeniodawcy starają się znaleźć zwolnienia przedmiotowe obejmujące tego rodzaju przychody.

Pojęcie nieodpłatnego świadczenia

Organy podatkowe przyjmują, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Nieodpłatne świadczenia mogą być zwolnione z PIT

Od dochodów (przychodów) pobiera się 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zwolnione z PIT są następujące wartości:
  1. wygranych w konkursach i grach organizowanych oraz emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), a także w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (zwolnienie z PIT nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród stanowiących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej);
  2. nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Mirosław Siwiński
, doradca podatkowy Kancelaria Prawna Witold Modzelewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 31029 )
Array ( [docId] => 31029 )