Podatnicy w rocznym zeznaniu PIT mogą odliczyć część wydatków za Internet

Kategoria: PIT
Data: 25-04-2013 r.

Od dochodu osiągniętego w 2012 r. podatnik może odliczyć wydatki poniesione na Internet w maksymalnej wysokości 760 zł. Należy również zaznaczyć że w 2013 r. ulga ta została przez ustawodawcę zmodyfikowana.

Warto wiedzieć, że od 2011 r. odliczeniu podlegają również wydatki poniesione na Internet za pośrednictwem urządzeń mobilnych i telefonów komórkowych. Rozszerzenie ulgi dotyczy także wydatków na korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych. Warunkiem z korzystania z odliczenia jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Może to by faktura VAT, ale też inny dokument stwierdzający poniesienie wydatku zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Uwaga! Przedsiębiorca nie odliczy Internetu dwa razy. Podatnik który prowadzi działalność gospodarczą jeśli korzysta z Internetu do celów firmowych i zalicza nakłady na to wykorzystanie do kosztów uzyskania przychodów nie wpisuje po raz drugi ich do PIT rocznego jako ulgi na Internet.

Przykład: Odliczenie wydatków na Internet

Podatnik uwzględnił jako koszty uzyskania przychodów w PKPIR nakłady na korzystanie z firmowego Internetu mobilnego w kwocie 850zł. Następnie wypełniając PIT 36 wpisał w jego załączniku PIT/O i kwotę tę przeniósł do poz. 143 w zeznaniu PIT 36.

Składając korektę musi:

  • w załączniku PIT/O wpisać w poz. 19 – 0, 00zł
  • w formularzu PIT 36 wpisać w pozycji 143 – 0, 00zł

W piśmie wyjaśniającym korektę zeznania należy na przykład tak wyjaśnić nieprawidłowość: Korekta zeznania PIT 36 za 2012 r. wynika z nieprawidłowego uwzględnienia wydatków na Internet. Pierwotnie zostały one ujęte w podwójnej wysokości: jako koszty uzyskania przychodów i jako odliczenie od dochodu.

Podstawa prawna: art. 81 - 82 art. 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30987 )
Array ( [docId] => 30987 )