Podatnik może wybrać uproszczoną formę opodatkowania

Kategoria: PIT
Autor: Bogdan Świąder
Data: 02-02-2015 r.

Przedsiębiorca, który rejestruje otrzymane zaliczki w kasie fiskalnej ma prawo do uproszczenia rozliczeń podatkowych, ustalając przychód podobnie jak z tytułu rozliczeń VAT. Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustaw podatkowych w tym zakresie.

Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Na tej podstawie pobrane zaliczki nie stanowią przychodu w podatku dochodowym w danym okresie sprawozdawczym.

 

Istniała tu rozbieżność w rozpatrywaniu przychodu do celów CIT i VAT. W przypadku VAT każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania, w ciągu 7 dni od daty jej pobrania.

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono nowe przepisy art. 14 ust. 1j – 1l ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3g-3i ustawy o CIT. Na tej podstawie, w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wybór tej formy rozliczenia, zobowiązany jest do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o jej wyborze w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów w kasie rejestrującej zawiadomienie musi być złożone do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów za pośrednictwem kasy.

Przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót za pomocą kas fiskalnych z jednej strony mają obowiązek zaewidencjonować pobraną zaliczkę na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru, a jednocześnie zaliczka ta nie stanowi przychodu w podatku dochodowym.

Jest to kłopotliwe dla firm wykonujących usługi o stosunkowo niewielkiej wartości, przy których zwyczajowo pobiera się zaliczki, np. usługi optyczne, remontowo-budowlane, fotograficzne, motoryzacyjne, pralnicze.

Taki sposób rozliczeń powoduje wiele problemów i ryzyko pomyłek. W celu uproszczenia czynności ewidencyjnych podatnik może od 1 stycznia 2015 r. wybrać inną formę rozliczania wpłat uzyskanych na poczet dostawy towarów i usług, które zostaną zrealizowane w okresach późniejszych.

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36475 )
Array ( [docId] => 36475 )