Przychody z nieujawnionych źródeł trzeba będzie opodatkować

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 24-12-2014 r.

Nowelizacja ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej  reguluje zasady opodatkowania PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Po zmianach przepisów podatnik będzie musiał udowodnić pochodzenie majątku.

Rząd przyjął przepisy zmieniające ustawę o PIT oraz Ordynację podatkową w zakresie zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł. Zmiany w przepisach mają związek z dwoma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.

 

W wyroku z 2014 roku (P 49113) TK orzekł, że art. 20 ust. 3 ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji.  Z kolei w wyroku z 2013 roku (SK 18/09)Trybunał  uznał  za niezgodny z Konstytucją art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 1998-2006. Sporny przepis z ustawy o PIT przestał obowiązywać z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (27 sierpnia 2013 r.).

Trybunał stwierdził ponadto, że nakładanie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki 75% od przychodów nieujawnionych albo nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów jest zgodne z Konstytucją.

Konieczne stało się znowelizowanie i uściślenie przepisów w zakresie definicji przychodów nieujawnionych bądź takich, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach. Do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości.

Natomiast przychodami pochodzącymi z nieujawnionych źródeł będą przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub kontrolę skarbową.

Przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych będzie wysokość odpowiadająca nadwyżce wydatku poniesionego w roku podatkowym nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nie, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku. Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających wartość zgromadzonego mienia w danym roku podatkowym, jego wartość będzie ustalana na podstawie wartości rynkowej. W każdym z wymienionych przypadków zostanie zachowany 5-letni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36271 )
Array ( [docId] => 36271 )

Array ( [docId] => 36271 )