Podatnik pracujący w Katarze skorzysta z ulgi abolicyjnej

Kategoria: PIT
Data: 01-06-2016 r.

Osoba pracująca w Katarze, która w Polsce nie uzyska żadnych dochodów, nie będzie musiała płacić u nas podatku. Konieczne jest jednak złożenie rocznego PIT z wykazaną ulgą abolicyjną.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej wystąpił podatnik, który zamierza zawrzeć umowę o pracę z belgijską spółką. Miejsce zatrudnienia to Katar i tam mężczyzna będzie pracował przez cały rok. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez belgijskiego pracodawcę. Podatnik nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów poza dochodami z pracy wykonywanej w Katarze. Ośrodek interesów życiowych podatnik ma w Polsce.

Prawo do ulgi abolicyjnej

Wątpliwości dotyczyły tego, czy podatnik będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016 w Polsce i  czy wykonywanie pracy najemnej od 1 stycznia 2016 r. w Katarze na rzecz pracodawcy  z faktycznym zarządem usytuowanym w Belgii uprawnia do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Mężczyzna uważał, że ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, gdyż do jego dochodów uzyskiwanych w 2016 roku w Katarze, zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Konieczne złożenie rocznego PIT

W sytuacji gdy nie osiągnie w 2016 roku dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, wynagrodzenie za pracę w Katarze nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Trzeba jednak złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2016 rok, w którym podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Komentarz eksperta

Ustawy podatkowe przewidują dwie metody rozliczenia dochodów osiąganych za granicą, umożliwiające podatnikowi uniknięcie  podwójnego opodatkowania:

  1. Metoda zwolnienia z progresją (przy tej metodzie dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce, a podlegają opodatkowaniu za granicą).
  2. Metoda proporcjonalnego odliczenia  (przy tej metodzie dochody są opodatkowane w Polsce).

Wybór metody zależy od państwa, w którym podatnik uzyskał dochód i od tego,  jaką umowę (o unikaniu podwójnego opodatkowania) zawarła Polska z danym państwem. Ulga abolicyjna polega na odliczeniu od podatku kwoty równej podatkowi „dopłacanemu” w Polsce od dochodów osiąganych za granicą i podlegających rozliczeniu w Polsce.

Przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskali przychód za granicą, w państwie dla którego właściwą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Celem ulgi abolicyjnej jest ujednolicenie podatkowych obciążeń podatników osiągających dochody za granicą.  Prawo do ulgi abolicyjnej. Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać m.in. podatnicy, którzy:

  1. Uzyskali przychód w państwie, z którym Polska podpisała umowę o rozliczaniu metodą proporcjonalnego odliczenia (USA, Australia, Belgia, Dania, Holandia, Islandia, Rosja, Ukraina, Armenia, Chile, Egipt, Gruzja, Katar, Iran, Kirgistan, Korea Południowa, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Syria, Tadżykistan i Uzbekistan).
  2. Osiągnęli dochody wymienione w art. 27g ustawy o PIT (chodzi o przychody uzyskiwane z umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście i praw autorskich).

Ważna jest umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Odpowiednio osoba fizyczna  pracująca w Katarze ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, gdyż do jej dochodów uzyskiwanych w 2016 roku w Katarze, zgodnie z UPO między Polską a Katarem ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPB3/4511-18/15-5/IR.

Emilia Bartkowiak, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39071 )
Array ( [docId] => 39071 )

Array ( [docId] => 39071 )