Zwrot kosztów zakwaterowania oddelegowanego pracownika bez PIT

Kategoria: PIT
Data: 01-06-2016 r.

Finansowane pracownikowi wydatków na pokrycie zakwaterowania w czasie jego oddelegowania do pracy za granicę, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe.

W rozpatrywanej sprawie chodziło o spółkę, która zatrudnia pracowników mobilnych. Osoby te często są delegowane za granicę do pracy w ramach grupy. Taki pracownikom przedsiębiorstwo wynajmuje mieszkania. Pytanie dotyczyło tego, czy taki wydatek trzeba doliczyć mu do przychodu.

Wyjazd nie ma związku z celami osobistymi zatrudnionego

 

Pobyt pracownika za granicą jest ściśle związany z realizacją jego obowiązków pracowniczych i nie ma w żadnym przypadku charakteru prywatnego. W konsekwencji tego typu wydatki nie mają żadnego związku z celami osobistymi pracownika, a wyłącznie i bezpośrednio z celami służbowymi.

Poniesienie kosztów zakwaterowania (czynszu oraz mediów) i asysty przy jego poszukiwaniu pracownikowi działającemu w interesie pracodawcy ma bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych pracownika wynikających z umowy o pracę/listu oddelegowującego.

Koszty są ponoszone w interesie pracodawcy

Nie może być uznane za przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w ramach stosunku pracy łączącego go ze spółką, ponieważ w takim przypadku pracownik realizuje wyłącznie postanowienia zawarte w zapisach umowy o pracę/listu oddelegowującego dotyczące miejsca wykonywania pracy.

Wydatek ten jest ponoszony w interesie pracodawcy i stanowi koszt działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Nie stanowi on jednak przysporzenia w majątku pracownika, gdyż nie służy realizacji jego celów osobistych

W opinii spółki nie można stwierdzić, że zapewnienie pracownikowi oddelegowanemu zakwaterowania (czynszu i mediów), czy też asysty przy jego poszukiwaniu zostało spełnione w interesie pracownika, a wiec nie są spełnione wszystkie niezbędne przesłanki, aby uznać wartość tych świadczeń za przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu PIT (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13).

Organ podatkowy przyznał spółce rację

W konsekwencji spółka uważała, że finansowane pracownikowi tych wydatków nie stanowią przychodu pracownika ze stosunku pracy, albowiem koszty te połączone są tylko i wyłącznie z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę (kontraktu oddelegowującego) oraz tylko i wyłącznie w interesie pracodawcy. Izba skarbowa przyznała spółce rację.

Sądy orzekają podobnie

Stanowisko zaprezentowane przez spółkę znajduje również potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, przykładowo wyrok WSA w Kielcach (sygn. akt Nr I SA/Ke 463/14), czy też wyrok WSA w Poznaniu w Poznaniu z 20 listopada 2014 r. (sygn. akt Nr I SA/PO 548/14).

Warto też zwrócić uwagę na interpretację indywidualną z 13 października 2015 r. (nr IPPB4/4511-788/15-7/IM), w której minister finansów stwierdził, że „finansowanie pracownikowi wydatków na pokrycie kosztów noclegu w hotelu, tymczasowego zakwaterowania oraz dodatkowych usług, takich jak asysta w poszukiwaniu mieszkania dla pracownika w kraju goszczącym oraz sprzątania wynajętego mieszkania w czasie jego oddelegowania do pracy za granicę, nie stanowią przychodu pracownika ze stosunku pracy, albowiem koszty te połączone są tylko i wyłącznie z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę (kontraktu oddelegowującego) oraz tylko i wyłącznie w interesie pracodawcy.

Edukacja dzieci pracowników oddelegowanych też bez PIT

Z kolei w interpretacji indywidualnej nr IPPB4/4511-1513/15-2/IM dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyznał, że także pokrycie kosztów edukacji dzieci pracowników oddelegowanych, nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy.

Jest to połączone i ściśle związane z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę (listu oddelegowującego) w okresie oddelegowania.  W konsekwencji jest to świadczenie zapewnione w interesie pracodawcy i stanowi koszt prowadzonej działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródeł, realizowanego poprzez zatrudnienie i oddelegowanie pracowników.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lutego 2016 r., nr IPPB4/4511-1514/15-2/IM.

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39070 )
Array ( [docId] => 39070 )

Array ( [docId] => 39070 )