Rozliczenie opłat związanych z korzystaniem z prywatnego samochodu pracownika

Kategoria: PIT
Data: 10-05-2013 r.

Poniesione przez pracownika wydatki związane z korzystaniem z prywatnego samochodu do celów służbowych są zwracane w udokumentowanej wysokości – tak stanowi rozporządzenie obowiązujące od 1 marca 2013 r. Niestety zgodnie z przepisami ustawy o PIT i CIT, dla celów podatkowych wydatki te są rozliczane do wysokości limitu kilometrówki.

Dotychczas organy podatkowe zajmowały stanowisko, zgodnie z którym opłaty za przejazd autostradą lub parkowanie prywatnego samochodu pracownika były wliczane do limitu kilometrówki, jako wydatki ponoszone w związku z używaniem tego samochodu w czasie podróży służbowej na potrzeby prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej. Nie było więc podstaw do bezpośredniego zaliczenia wymienionych wydatków do kosztów podatkowych w pełnej wysokości na podstawie dowodów stwierdzających ich poniesienie.

Wydatki te stanowiły bowiem koszt podatkowy do wysokości limitu kilometrówki, który wynikał z ewidencji przebiegu pojazdu. Tak uznał m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2013 r. (nr IBPBI/2/423-1425/12/MO) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2012 r. (nr ITPB3/423-52/12/MK).

 

Kluczowa w tej kwestii okazała się interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 8 kwietnia 2010 r. (nr DD6/033-101-2/MZG/09/PK-579). Minister uznał, że dokonywany przez podatnika zwrot kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodu do wysokości limitu określonego przez art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o CIT.

Interpretacja organów podatkowych

Pojęcie „koszty z tytułu używania samochodów”, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o CIT, obejmuje wszelkie wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego przez pracowników na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej. Będą to zatem zarówno tzw. wydatki eksploatacyjne odnoszące się do samochodu, jak i inne koszty używania samochodu ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej, np. opłaty za parkowanie czy przejazd autostradą. Do kosztów zalicza się wydatki w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 8 kwietnia 2010 r. (nr DD6/033-101-2/MZG/09/PK-579)

Obowiązujące od 1 marca br. rozporządzenie w sprawie podróży służbowych stanowi próbę rozwiązania problematycznej kwestii zwrotu wymienionych opłat. Z § 4 tego rozporządzenia wynika, że pracownikowi, który w czasie krajowej lub zagranicznej podróży służbowej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej (tzn. pełnej) wysokości. Mogą to być m.in. opłaty za przejazd płatnymi autostradami, za postój w strefie płatnego parkowania czy za miejsca parkingowe.

Można więc wywnioskować, że skoro poniesione wydatki z tytułu używania prywatnego samochodu przez pracownika są zwracane w udokumentowanej wysokości, oznacza to, że są zwracane w całości, niezależnie od limitu kilometrówki. Niestety, nie do celów podatkowych. Chociaż zmieniły się w tym zakresie przepisy rozporządzenia, nie zmieniły się jednak przepisy ustaw o PIT i CIT. Należy się więc spodziewać, że fiskus nie zmieni swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie kwalifikacji podatkowej wymienionych opłat jako „wydatków z tytułu używania samochodów”. Wszystko wskazuje na to, że wymienione opłaty, tak jak dotychczas, będą rozliczane do celów podatkowych do wysokości limitu kilometrówki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31010 )
Array ( [docId] => 31010 )

Array ( [docId] => 31010 )